martes 25 CONCENTRACIÓN Gaseiro nº 223

Publicado Abril 21, 2017 por Comité Cidadán
Categorías: Convocatorias Comité Cidadán

Estando prevista, a entrada na Ría do gaseiro nº 223, cargado con GNL- “Al Utouriya”-, O BUQUE DE MAIOR TAMAÑO DOS CHEGADOS ATA AGORA, o Comité Cidadán de Emerxencia, convoca:

CONCENTRACIÓN

martes, 25 de abril 2017

ás 20 horas, (oito da tarde)

HORARIO DE VERÁN

diante do Edificio da xunta de Galicia

(Praza Amada García – Ferrol)

Características do buque:

Bandeira .- Islas Marshall, Eslora.- 315 m, Manga.- 50 m, Calado.- 12.3 m, Capacidade.- 215 000 m3

O CCE precisa axuda económica para continuar procesos xudiciais

Publicado Abril 11, 2017 por Comité Cidadán
Categorías: Comunicados Comité Cidadán

O CCE precisa axuda económica para continuar procesos xudiciais logo de que o Goberno de Rajoi decidira excluir á planta de gas de Reganosa da aplicación da Sentencia do Supremo.

Estimad@s simpatizantes na causa contra a planta de gas de Reganosa,

O pasado 2014, fixémosvos unha solicitude de apoio económico, que tivo unha resposta extraordinaria, superando os 3.000 €. Queremos agradecérvolo a todas aquelas persoas que fixéchedes este importante esforzo.

Como sabedes desde hai case 16 anos, contamos coa inestimable colaboración totalmente gratuíta de vari@s avogad@s, en Ferrol, Coruña e sobre todo en Madrid, que nos permitiron iniciar e continuar os procesos xudiciais contra as diferentes fases de aprobacións da planta de gas, sen que isto supuxera maior gasto que o pago aos procuradores, de moita menor cuantía que o que serían as minutas d@s avogad@s.

Recordarvos de novo que a lei de taxas 10/2012 do 20 de novembro, supuxo un cambio e unha barreira importante para poder continuar cos procedementos que temos en marcha. Para unha interposición de recurso contencioso administrativo hai que ingresar 350 €; para un recurso de apelación, 800 €; para un recurso de casación, 1.200 €. Aínda que a lei de taxas foi anulada polo Constitucional, supuxo unha importante sangría para as nosas finanzas.

Para a Administración estes gastos non supoñen ningún cambio porque está exenta do seu pago, e para Reganosa eses importes son unha nimiedade fronte aos ingresos millonarios que ten a través das retribucións do sistema gasista. Neste ano 2017 vai recibir máis de 51 millóns de euros do diñeiro público, en concepto de amortización da inversión, retribución financeira e custes de operación e mantemento fixos. Aparte recibirá os importes variables en función da súa actividade: peaxes por volume de regasificación, carga e descarga de buques, carga de cisternas e postas en frío de gaseiros.

Todos estes importes pagámolos entre toda a cidadanía, no noso recibo de butano, propano ou gas natural canalizado. Para o CCE, porén, supón unha importante carga económica que debemos afrontar só cos nosos propios medios.

Ademais deste espolio hai outro abuso propiciado polos tribunais. Mentres este Comité foi condenado a Costas no recurso contra as verteduras que perdemos, Reganosa e o Estado que perderon 3 sentenzas no Supremo contra as autorizacións previa, a de construción e o Plan de Emerxencia Exterior non foron condenados a costas.

Aparte doutros gastos empregados noutras actividades (custes das mensaxes de aviso de entradas de gaseiros, fotocopias de cartaces, documentación, etc.), ao longo de todo o ano 2016, temos feito pagos por valor de  máis de 6300 €. Na folla que acompaña facemos unha relación deles. Fixemos frente a estes gastos, cos fondos acumulados de loterías e outros actos organizados nos últimos tres anos, que conseguimos grazas a todas e todos vós.

Agora unha vez máis necesitamos unha aportación extra para poder continuar os procesos pendentes contra as novas autorizacións administrativa previa, a de construción e contra o acordo do Consello de Ministros en funcións que as propiciaron ao excluílo do cumprimento do trámite de avaliación ambiental. Inmediatamente temos que dispor de 900 € para as provisións de fondos para este tres procedementos. Á parte debemos afrontar os gastos derivados co que está admitido a trámite no Supremo contra a modificación Puntual do Plan de Ordenación de Mugardos do 2012, realizada  por mor doutra  sentenza do Supremo que anulaba ao plan anterior que facilitou a concesión as autorizacións iniciais da planta.

É difícil poder concretar unha cantidade media a aportar, porque sempre vai depender da situación económica de cada quen. Barállanse cifras orientativas de uns 150 a 300 euros por asociación e de 20 a 40 euros (ou máis se se pode) por persoa a título individual.

Unha vez máis, moitas grazas a todas e todos pola vosa colaboración!

Relación de gastos xudiciais ano 2016

Data                                   Concepto                                                            Importe

08/07/2016        Honorarios procurador en el 4661/12                       584,82 €

05/09/2016        Tasa recurso casación en 1768/16                            1.161,00  €

08/11/2016         Depósito Casación contencioso 4290/08                   50,00 €

29/11/2016         Provisión de  fondos en                 1768/16                               220,00 €

26/12/2016         Pago costas en 1517000089453710                          2.169,00 €

28/12/2016         Liquidación final procurador en 2070/14                168,08 €

30/12/2016         Liquidación final procurador en 35/04                      530,53 €

02/01/2107        Liquidación final procurador en 966/04                1.001,22 €

30/03/2017        Provisión de  fondos contra MINETUR                     450,00 €

TOTAL:                               6.334,65 €

 

Para axudas económicas:

C.c. no Banco Santander, titular: Luz Marina Torrente e outros

Desde España: 0049 3315 77 2894017995

Desde o Extranxeiro: IBAN ES 71 00493315772894017995

Ferrol a 12 de Abril de 2017

Nota de Prensa do CCE relativa a tese Cunha-Urgorri sobre REGANOSA

Publicado Abril 5, 2017 por Comité Cidadán
Categorías: Comunicados Comité Cidadán

A tese Cunha-Urgorri, que nega a afectación da Ria polo impacto de Reganosa, carece de rigor e é contraria a estudos europeos feitos ao abeiro da CE, que califican o uso de biocidas e arrefriamento da auga como contaminación mariña.

Diferentes medios publicaban estes días a tese da investigadora da Estación de Bioloxía Mariña da Graña, Xela Cunha, dirixida por Vitoriano Urgorri – responsable da estación-, na que se afirma que “a planta de gas de Reganosa non ten afectación nas augas da Ría. Na entrevista publicada na Voz (26-03-2017) ven a dicir: “ A estación da Graña e Reganosa levan traballando en conxunto desde finais de 2006. A tese abarca desde o ano 2007 ate o 2013 e dí que, “segundo os estudios na estación máis próxima á planta de Reganosa (dos catro estudados), non existen ningún descenso na riqueza especifica, é dicir, no número de especies que hai, e na abundancia, no número de exemplares de cada unha das especies. En cambio,” nas outras tres estacións observouse que foron descendendo os valores paulatinamente.

O resultado do “estudo” publicado agora, ven a coincidir coa opinión do director do estudo, Victoriano Urgorri, que xa no seu momento fixo por encargo un informe mediombiental que non puña obxeccións á relocalización da planta de Reganosa no interior da Ría, nunhas declaracións a El Pais, o 19 de Nov. 2007 di, a instalación de Reganosa non supón, segundo Urgorri, “un problema ambiental”. Un informe realizado por este e outros biólogos coas universidades de Santiago e Vigo, desmenten aos mariscadores, que vaticinaron un descenso na temperatura das aguas e un grave prexuízo para o marisqueo. Procede denunciar aquí o tratamento irregular que Augas de Galicia dá aos rexistros de datos de temperatura de saída da auga utilizada (un requisito imprescindible para a autorización de verteduras), utilizando só os valores medios diarios, co que os valores máximos e mínimos quedan totalmente enmascarados.

A tese onde se estuda o número de especies en catro estacións situadas desde 50 a 400 metros arredor da planta, asegúrase que na máis próxima a Reganosa foi na que os valores de abundancia e riqueza específica se mantiveron máis ou menos similares, desde 2007 a decembro de 2013. Baixo a opinión deste Comité, carece de rigor a comparación, ao non ter en conta factores como a degradación da Ria por vertidos urbanos, ou vertidos industriais, nas zonas das outras tres estacións estudadas. Ignórase a influencia das mareas e correntes que fan que o efecto do proceso de regasificación de Reganosa, se faga extensivo a toda a Ría, e non só localizado nun radio ao redor da mesma. Ademais, aplicando o sentido común, chégase á conclusión de que ao absorber Reganosa 13.200Tons./hora de auga da Ría, máis que o caudal medio do Rio Xubia, que conten microorganismos, larvas, algas, animais, …plancto en xeral, a base da vida da Ria, que logo é tratada con hipoclorito sódico (lixivia), e vertida á Ria cos restos de ese hipoclorito, esterilizada e devolta á Ría cunha redución da súa temperatura de 6ºC, ao longo destes 10 anos de funcionamento de Reganosa, algunha pegada habería que esperar que deixara no ecosistema da Ría. Outra cousa é que cos datos reais, a produción da planta nos 10 anos desde a súa posta en marcha, estivo sempre por baixo do 30 %, co que o volume de auga utilizada ata agora é moito menor do nominal, e polo tanto os efectos que se producen, sempre son menores, que se a planta funcionara tal e como foi planificada. Este Comité non pode máis que rechazar esta tese por interesada e manipulada. Ademais, nada novidosa por estar dirixida por un veterano defensor de Reganosa, Victoriano Urgorri, empresa para a que elaborou varios informes neste mesmo sentido.

Existen ademais estudos científicos que certifican que o sistema de limpeza de “fouling” (restos orgánicos nos sistemas de refrixeracións), que utilizan as industrias do tipo de Reganosa, a base de biocidas (hipocloritos), presentan unha alta toxicidade para os organismos do medio mariño. Estudos como os realizados ao abeiro da directiva marco sobre a estratexia mariña, Directiva 2008/56/CE do Parlamento Europeo e do Consello do 17 de Xuño de 2008, pola que se establece un marco de acción comunitaria para a política do medio mariño, que ten o obxectivo do bo estado ecolóxico das augas mariñas para o 2020. A Comunidade Europea, considera contaminación mariña o arrefriamento das augas e o uso de biocidas. Todas as plantas costeiras de GNL de EE.UU. (na costa e en alta mar) utilizan sistemas de circuito pechado de regasificación queimando parte do gas que regasifican.

Reiteramos que a planta de gas de Reganosa é unha instalación perigosa, un produto da corrupción político-financeira deste pais. A relocalización da planta no interior da Ría, nos terreos do Grupo Tojeiro, non tiveron máis razóns, que facilitar que este puidera afacerse con 30 millóns de euros, e blindar a permanencia in situ do complexo petroquímico de Forestal. Reganosa é unha instalación ilegal que o Supremo determinou en 4 Sentencias. O Goberno en funcións de Rajoi, en desacato ás sentencia, decidiu excluír a Reganosa da aplicación da lei, e outorgoulle pola vía de urxencia unha nova autorización.

A planta de Reganosa, cuxo funcionamento no 2016 non pasou do 28%, cústanos á cidadanía perto de 60 millóns de euros ao ano, namentres se mantén pechado o gasoducto de Tui, que abastecía de gas a Galicia, para xustificar o timo de Reganosa.

A planta de Reganosa levantouse sobre un recheo e dragado ilegais (máis superficie da concedida), onde se soterraron miles de toneladas de vertidos contaminantes sen illamento xeotextil, a carón dos bancos marisqueiros de A Barca, Noville e Sta. Lucia. Reganosa utiliza auga da ria para regasificar, modelo non contemplado na autorización de construción. Son 13.200 Tons/hora de auga tratada con hipoclorito sódico (lixivia) para a eliminación de microorganismos.

En Punta Promontoiro radica hoxe o principal foco de contaminación da nosa Ria, xunto á planta de Reganosa, o complexo petroquímico de Forestal ten autorizado pola Xunta verquer á Ría 27 millons de tons/ano.

A Tese de Xela Cunha, negando o carácter nocivo para o ecosistema da Ria, é un traballo de encargo ao servizo de quen o paga. Semella outros estudos “científicos”, como os que se realizaron cando se regulou o uso do tabaco, que probaban que o tabaco non era daniño para a saúde, financiados polas tabacaleiras; os que negaban o carácter nocivo do amianto, ou os que negan o cambio climático, pagados polas petroleiras. Esta tese máis que ocultar, amosa o carácter corrupto do produto.

Ferrol a 1 de Abril de 2017

Entrada Gaseiro 222

Publicado Marzo 19, 2017 por Comité Cidadán
Categorías: Comunicados Comité Cidadán

ENTRADA GASEIRO Nº 222

Estando prevista a entrada na Ría do Gaseiro nº 222 cargado de GNL para REGANOSA, o Comité Cidadán de Emerxencia, convoca

CONCENTRACIÓN

mércores 22 de marzo, ás 19 hs

diante do Edificio da Xunta de Galicia

Praza Amada García – Ferrol

PLANTA DE GAS: PECHE XÁ !

Lúns, 20 : CONCENTRACIÓN entrada Gaseiro nº 221

Publicado Febreiro 17, 2017 por Comité Cidadán
Categorías: Convocatorias Comité Cidadán

Planta Ferrol

Estando prevista á entrada na Ría do gaseiro cargado con GNL, nº 221, o Comité Cidadán de Emerxencia, convoca:

CONCENTRACIÓN

Lúns, 20 de febreiro de 2017, ás 19 hs.,

diante do Edificio Administrativo da Xunta de Galicia

(Praza de Amada García – Ferrol)

PLANTA DE GAS – PECHE XÁ !

O Goberno segue sen aclarar por qué eximiu a Reganosa da esixencia de presentar un estudo de impacto ambiental

Publicado Febreiro 17, 2017 por Comité Cidadán
Categorías: De amigos

photo5852615827201828874-720x405

A deputada de En Marea, Yolanda Díaz, vén de recibir resposta do executivo na que tampouco se aclaran os motivos de por qué se aprobou a autorización á planta gasista polo trámite de urxencia.

Enlace á valoración de En Marea e aos textos da pregunta formulada e resposta do Goberno

http://congreso.enmarea.gal/o-goberno-segue-sen-aclarar-por-que-eximiu-reganosa-da-esixencia-de-presentar-estudio-de-impacto-ambiental/

Lídia Senra no pleno do Parlamento Europeo: “Obriguen a facer o saneamento das nosas rías”

Publicado Febreiro 15, 2017 por Comité Cidadán
Categorías: De amigos

unnamed

A eurodeputada toma a palabra en Estrasburgo para denunciar que as multas ao Estado non están resolvendo a contaminación das augas

A europarlamentaria galega denuncia que perigan os postos de traballo das mariscadoras e mariscadores de Galiza

Estrasburgo, 14 de febreiro de 2017Lídia Senra, eurodeputada galega integrada no Grupo Confederal da Esquerda Unitaria Europea/Esquerda Verde Nórdica (GUE/NGL), tomou a palabra no pleno do Parlamento Europeo, que se celebra esta semana en Estrasburgo, para denunciar a situación de alarmante contaminación na que se atopan boa parte das rías galegas e que afecta moi negativamente tanto á saúde das persoas, como ao medio ambiente e aos postos de traballo das diferentes zonas.

A simple penalización económica ao Estado español por estas situacións non serve, xa que é o pobo quen a paga. Obriguen a facer o saneamento de forma efectiva”, reclamou a europarlamentaria, o luns pola noite, durante as quendas de 1 minuto de intervencións libres. Deste xeito, referíase a deputada  a que, a pesar das sancións ao Estado Español por incumprir as normas en materia de saneamento de varias zonas, tamén na Galiza, a contaminación das rías segue sen resolver. Para Senra, isto non soluciona o verdadeiro problema, aue é que a pesar das multas, as rías seguen sen sanearse. Read the rest of this post »