¡Solicitamos copias da autorización ilegal do Galicia Spirit ás Autoridades!

Logo ComitéAsociacións do CCE solicitaron á Autoridade Portuaria de Ferrol copia da súa autorización que lle compete para que o Gasero Galicia Spirit cargado de 140.500 m3 de GNL atraque nos peiraos que utiliza Reganosa, así mesmo a súa resolución autorizando que o fondeadero de Santa Lucía foi incluído pola Capitanía Marítima como de urxencia durante descárgaa de GNL. A saída á mar que require a norma EN-1532 refírese ás augas exteriores a Ría.

Co obxecto de presentar recursos contencioso contra as decisións que deron lugar á entrada do gasero chamado Galicia Spirit, a Plataforma de Veciños Ou Cruceiro de Meha e a Federación Roi Xordo de Ferrol , solicitaron información aos distintos organismos implicados, comezando co Area de Industria e Enerxía, Capitanía Marítima, Autoridade Portuaria e a Delegación Provincial da Conselleria de Industria.

Área de Industria e Enerxía na Subdelegación do Goberno na Coruña.
Ao Área de Industria e Enerxía, un organismo provincial dependente do Ministerio de Industria, solicitóuselle copia da ilegal “Acta de posta en servizo parcial para proba por tres meses”, asinada o pasado 4 de maio por Francisco Barroso Palomino, en base á que o pasado 9 de maio entrou na Ría de Ferrol o gasero chamado Galicia Spirit cargado de GNL co que Reganosa iniciou a actividade de con todas as súas instalacións, excepto un dos dous tanques almacén no que en outubro pasado produciuse un incendio. O pasado 10 de maio solicitouse tal acta na rúa Duran Loriga da Coruña onde reside a oficina do “Área de Industria e Energía”, pero alí negáronse a dar copia co pretexto de que o Director Francisco Barroso Palomino non estaba ese día, nin o seguinte. Foi necesario recorrer ao Ministerio de Industria en Madrid onde non houbo problema algún para dispoñer dunha copia de tal acta, aínda que non así dos anexos porque estes aínda non foron enviados desde A Coruña á Dirección Xeral de Política Energética e Minas que ten as súas oficinas en Madrid.

Capitanía Marítima de Ferrol.
Á Capitanía Marítima solicitóuselle unha copia das novas Normas de Navegación e remolque no Porto e Ría de Ferrol que deberían haber sido aprobadas previamente á entrada en operación da terminal de Reganosa, segundo consta nas paginas 15 e 16 da autorización de Construción de 13 de febreiro de 2004 outorgada pola Dirección de Política Energética e Minas, actualmente dependente do Ministerio de Industria. No canto de tales novas normas, a Capitanía Marítima elaborou unha separata chamada “NORMAS DE SEGURIDADE PARA A ENTRADA, ATRAQUE, DESATRAQUE E SAÍDA DE GRANDES BUQUES GASEROS NA RÍA DE FERROL”, que non teñen en conta para nada a norma EN-1532 sobre a saída á mar en caso de emerxencia. Como alternativa irresponsable consta o fondeadero e Santa Lucia como de emerxencia, sen referencia algunha á norma EN-1532, é dicir sen estar garantida a saída de emerxencia porque é imposible. O Capitán Marítimo de Ferrol en base a esas normas, elaboradas por el mesmo e sen ningún outro control, autorizou a entrada do gasero Galicia Spirit cargado de GNL.

Autoridade Portuaria de Ferrol.
O atraque do Galicia Spirit nos peiraos de Punta Promontorio e o seu fondeado dentro de Ríaa realizouse con autorización da Autoridade Portuaria a quen lle compete. Por iso á Autoridade Portuaria entregóuselle na tarde deste venres 18 de maio un escrito por rexistro da Xunta en Ferrol, no que se lle di o sedgujinte:

A Autorización de Construción de data de 13/2/2004 outorgada a REGANOSA, pola Dirección Xeral de Política Energética e Minas, contiña diversos condicionantes cuxo cumprimento debería ser acreditado con carácter previo ao comezo da actividade.

Entre devanditos condicionados constan os establecidos nas paginas 14 a 18, da devandita Autorización de Construción, a causa do informe de 22/1/2004 da Autoridade Portuaria de Ferrol, que expresamente foi favorable con distintas propostas entre elas a de “aumentar a profundidade dos puntos menos profundos da canle” de entrada/saída, polo cal a citada autorización de construción na súa pagina 16 inclúe un condicionado para a presentación á Autoridade Portuaria dun estudo de dragado da canle da Ría, aínda que sen garantir en ningún documento que tal dragado poida dar cumprimento da norma EN-1532 a cal require a saída ao mar de buques metaneros en caso de emerxencia, polos seus medios e rápidamente, o cal é imposible desde dentro da Ría de Ferrol. Calquera veciño da Ría, mariño ou non, entende que saír á mar é saír fóra da Ría, pero a Capitania Maritima con acordo da Autoridade Portuaria puxeron como fondeadero de emerxencia a Ensenada de Santa Lucia, cuxas augas están á beira do peirao onde descargou o Galicia Spirit, moi preto da poboacións de Mugardos e da cidade de Ferrol.

Como queira que con data 9 de maio pasado un buque gasero de 280 metros de eslora, chamado Galicia Spirit, entrou na Ría de Ferrol, cargado con 140.500 m3, para descargar na terminal que Reganosa está construíndo, as devanditas Asociacions de Meha e Roi Xordo están interesada en acceder aos seguintes documentos:

  1. Copia do estudo de dragado na canle de entrada/saída e da inspección submarina para observar se había puntas rocosas, en soporte de papel ou informático, e da resolución adoptada pola Autoridade Portuaria en relación con devanditos estudos.

  2. Copia da autorización dada pola Autoridade Portuaria de Ferrol para que o pasado 9 de maio o buque gasero chamado Galicia Spirit entre na Ría e atracado nos peiraos de Punta Promontorio que utiliza Reganosa e fundamentos nos que se baseou tal autorización que é competencia da Autoridade Portuaria de Ferrol.

  3. Resolución e razóns polas que a Autoridade Portuaria autorizou que o fondeadero de Santa Lucía, da súa competencia, conste como fondeadero de emerxencia para gaseros con carga de GNL, nas chamadas “NORMAS DE SEGURIDADE PARA A ENTRADA, ATRAQUE, DESATRAQUE E SAÍDA DE GRANDES BUQUES GASEROS NA RÍA DE FERROL” elaboradas con data 27 de abril pola Capitanía Marítima de Ferrol.

Así mesmo, en relación con tales “NORMAS […]”, de 27 de abril de 2007 elaboradas pola Capitanía Marítima de Ferrol, considérase de interese recibir unha copia do estudo elaborado polo CEDEX, que por ser mencionado no citado documento de 27 de abril, pasa a ser parte integrante do mesmo. Na súa virtude, solicítase ao Presidente da Autoridade Portuaria de Ferrol que tendo por presentado este escrito sírvase admitilo e en mérito do expresado facilitar ao compareciente copia dos documentos mencionados.

Delegado Provincial da Conselleria de Industria
Tamén ao Delegado Provincial da Conselleria de Industria, Luís Barcia, solicitóuselle o informe de Seguridade que Reganosa tería que haberlle entregado como mínimo tres meses antes do inicio da actividade. No escrito dise:
1º.- O Real Decreto 1254/99 de 16 de xullo, polo que se aproban medidas de control dos riscos inherentes aos accidentes por sustancias perigosas, na súa articulo 13.1 require: “A autoridade competente, en cada caso, en colaboración cos industriais dos establecementos contemplados no artigo 9, deberá asegurar que as persoas que poidan verse afectadas por un accidente grave que se inicie en devanditos establecementos, reciban a información sobre as medidas de seguridade que deben tomarse e sobre o comportamento a adoptar en caso de accidente.” Así mesmo o punto 3 do mesmo articulo especifica: “A autoridade competente, en cada caso, garantirá que o informe de seguridade estea a disposición do público.”

2º.- Segundo o Decreto Autonómico 277/2000 de 9 de novembro, articulo 4, á Dirección Xeral de Industria, a través de Delegacións Provinciales, compete a recepción de devanditos Informes de Seguridade e outras funcións en aplicación do citado Real Decreto 1254/99 de 16 de xullo.

3.- A autorización a Reganosa de 13 de febreiro de 2004, outorgada pola Dirección Xeral de Política Energética e Minas, páxina 20, punto 5, require que dita empresa “debe elaborar un Informe de Seguridade que presentará na Delegación Provincial da Consellería de Innovación, Industria e Comercio como mínimo tres meses antes do inicio da explotación”.

4.- O 4 de maio pasado, Francisco Barroso Palomino, Director do Área de Industria e Enerxía dependente da Administración Periférica do Estado na Delegación do Goberno na Coruña, asinou un “Acta de posta en servizo parcial para probas por tres meses” en base á cal un buque gasero chamado “Galicia Spirit” entrou o 9 de maio na Ría de Ferrol para en días seguintes, ata a madrugada do 12 de maio, descargar 140.500 m3 de gas natural licuado nas instalacións de Reganosa, todo iso cos riscos de accidente grave que poden afectar á poboación próxima e á riqueza marisquera do interior da Ría de Ferrol, riscos que xa son reais con tal posta en servizo.

Por todo iso SOLICÍTASE a Luís Barcia que o máis axiña posible facilite unha copia en soporte de papel en documento oficial., ou informático nun CD, do Informe de Seguridade de Reganosa.

Advertisements
Explore posts in the same categories: Recursos do Comité

Deixar unha resposta

introduce os teu datos ou preme nunha das iconas:

Logotipo de WordPress.com

Estás a comentar desde a túa conta de WordPress.com. Sair /  Cambiar )

Google+ photo

Estás a comentar desde a túa conta de Google+. Sair /  Cambiar )

Twitter picture

Estás a comentar desde a túa conta de Twitter. Sair /  Cambiar )

Facebook photo

Estás a comentar desde a túa conta de Facebook. Sair /  Cambiar )

w

Conectando a %s


%d bloggers like this: