Coincidencias nos riscos de Reganosa cos accidentes ocorridos no Aeroporto de San Paulo e da Central Nuclear de Xapón

Coincidencias nos riscos de Reganosa cos accidentes ocorridos no Aeroporto de San Paulo e da Central Nuclear de Xapón.

(Traducción al español, más abajo)

En relación cos accidentes graves no Aeroporto de San Paulo en Brasil con mais de 250 victimas, e a Central Nuclear de Xapón con vítimas mortais e fuga de auga radioactiva, aínda que non son plantas de gas, puxeron de manifesto o engano nas presuntas medidas de seguridade para a poboación próxima e o medioambiente que quedaron en evidencia. Ambos os accidentes en Brasil e Xapón teñen en común con Reganosa en que era de prever un accidente grave mais tarde ou cedo. Así mesmo que un accidente grave pódese producir en calquera momento e que a única seguridade para a poboación é a distancia suficiente á instalación ou actividade perigosa.

A Planta Nuclear de Xapón quedou definitivamente paralizada por decisión do goberno local da cidade de Kashiwazaki. O dano total aínda descoñécese. A Axencia Internacional da Enerxía reclamaba hoxe ao goberno de Xapón que informe dos danos que se produciron. A intensidade do terremoto foi de 6,8 na escala de Richter, pero que a planta calculouse para unha menor intensidade e foi construída sobre unha falla na que actuou o terremoto.

Na Ría de Ferrol coñécese que no fondo rochoso da canle de entrada/saída, á altura dos castelos, hai unha falla tectónica por tensións debido á presión das ladeiras próximas, o que desaconsella o dinamitado que Reganosa pretende. A Autoridade Portuaria non fixo ese dinamitado e tampouco asegurou que co mesmo póidase garantir a saída a mar en caso de urxencia de gaseros cargados de GNL no caso dun accidente durante a descarga.

No Aeroporto de San Paulo de Brasil, ou na Central Nuclear de Kashiwazaki en Xapón, a actividade viña desenvolvendo coa prepotencia dos feitos consumados, dos cuantiosos investimentos realizados, do emprego, etc, e que alí non pasaba nada grave. Con esa mesma prepotencia de feitos consumados o pasado 9 de maio Reganosa entrou en funcionamento para probas, xogando as autoridades á ruleta rusa coa ameaza á vida de miles de habitantes da Ría de Ferrol. Tamén aquí as autoridades “fíanse” en que mentres non ocorra unha traxedia a Planta de Gas de Reganosa é segura. Así o afirmou o Alcalde de Mugardos, Xose Fernández Barcia, con apoio irracional desde Xunta de Galicia, que non se quere apear da burra na herdanza envelenada recibida do anterior goberno autonómico co caso Reganosa. Para tapar o que esta á vista de todos, queren agora aprobar un Plan de Urxencia Exterior que non serve para evitar as victimas que se poden producir, silenciando que hai outros operadores de gas, ningún deles é ENAGAS, dispostos a construír unha planta de Gas no litoral exterior da Ría de Ferrol, con mayora solvencia da que teñen os promotores de Reganosa.

O accidente ocorrido en Xapón coincidiu ademais co 59 aniversario da destrución da cidade xaponesa de Nagasaki por unha bomba atómica de Estados Unidos, o 9 de agosto de 1945. Seguramente os defensores de Reganosa dirán que esa coincidencia de feitos en Xapón só pódese dar nun millón de anos, pero agora vese que o accidente grave pódese dar ao principio deses anos, ou o primeiro deles. Unha cousa son as causas fortuítas de terremoto e outra é que unha central nuclear construír nunha zona na que se sabe que hai terremotos.

Fai unhas semanas algún portavoz ou corifeo de Reganosa fixo alusión publica de que en Xapón tiñan as plantas de gas á beira das cidades.(?). Esquecéuselle engadir que ademais constrúan Plantas de Enerxía Nuclear encima de fallas sobre as que actuaban terremotos, deseñándoas con cálculos de intensidade de terremoto en escala de Richter por baixo dos niveis de intensidade de terremotos que son posibles en Xapón. Con iso talvez de forma inconsciente ou consciente devanditos portavoces querían dar a coñecer o estándar baixo de seguridade co que está deseñado Reganosa.

Eses accidentes no aeroporto de San Paulo e na central Nuclear de Xapón, son traxedias polas vítimas que produciron, pero tamén son unha alerta para casos como o de Reganosa, cuxa entrada en funcionamento definitivo non debe ser autorizada.

En español:

Coincidencias en los riesgos de Reganosa con los accidentes ocurridos en el Aeropuerto de San Paulo y de la Central Nuclear de Japón

En relación con los accidentes graves en el Aeropuerto de San Paulo en Brasil con mas de 250 victimas, y la Central Nuclear de Japón con víctimas mortales y fuga de agua radioactiva, aunque no son plantas de gas, han puesto de manifiesto el engaño en las presuntas medidas de seguridad para la población próxima y el medioambiente que han quedado en evidencia.  Ambos accidentes en Brasil y Japón tienen en común con Reganosa en que  era de prever un accidente grave mas tarde o temprano. Asimismo que un accidente grave se puede producir en cualquier momento y que la única seguridad para la población es la distancia suficiente a la instalación o actividad peligrosa.

La Planta Nuclear de Japón ha quedado definitivamente paralizada por decisión del gobierno local de la ciudad de Kashiwazaki. El daño total aun se desconoce. La Agencia Internacional de la Energía reclamaba hoy al gobierno de Japón que informe de los daños que se han producido. La intensidad del terremoto fue de 6,8 en la escala de Richter, pero que la planta se había calculado para una menor intensidad y fue construida sobre una falla en la que ha actuado el terremoto.

En la Ría de Ferrol se conoce que en el fondo rocoso del canal de entrada/salida, a la altura de los castillos, hay una falla tectónica por tensiones debido a la presión de las laderas próximas, lo que desaconseja el dinamitado que Reganosa pretende. La Autoridad Portuaria no ha hecho ese dinamitado y tampoco ha asegurado que con el mismo se pueda garantizar la salida a mar en caso de emergencia de gaseros cargados de GNL en el caso de un accidente durante la descarga.

En el Aeropuerto de San Paulo de Brasil, o en la Central Nuclear de Kashiwazaki   en Japón, la actividad se venía desarrollando con la prepotencia de los hechos consumados, de las cuantiosas inversiones realizadas, del empleo, etc, y que allí no pasaba nada grave. Con esa misma prepotencia de hechos consumados el pasado 9 de mayo Reganosa ha entrado en funcionamiento para pruebas, jugando las autoridades a la ruleta rusa con la amenaza a la vida de miles de habitantes de la Ría de Ferrol. También aquí las autoridades “se fían” en que mientras no ocurra una tragedia la Planta de Gas de Reganosa es segura. Así lo afirmó el Alcalde de Mugardos, Xose Fernández Barcia, con apoyo irracional desde Xunta de Galicia, que no se quiere apear de la burra en la herencia envenenada recibida del anterior gobierno autonómico con el caso Reganosa. Para tapar lo que esta a la vista de todos, quieren ahora aprobar un Plan de Emergencia Exterior que no sirve para evitar las victimas que se pueden producir, silenciando que hay otros operadores de gas, ninguno de ellos es ENAGAS, dispuestos a construir una planta de Gas en el litoral exterior de la Ría de Ferrol, con mayora solvencia de la que tienen los promotores de Reganosa.

 El accidente ocurrido en Japón coincidió además con el 59 aniversario de la destrucción de la ciudad japonesa de Nagasaki por una bomba atómica de Estados Unidos, el 9 de agosto de 1945. Seguramente los defensores de Reganosa dirán que esa coincidencia de hechos en Japón solo se puede dar en un millón de años, pero ahora se ve que el accidente grave se puede dar al principio de esos años, o el primero de ellos. Una cosa son las causas fortuitas de terremoto y otra es que una central nuclear se haya construido en una zona en la que se sabe que hay terremotos.

Hace unas semanas algún portavoz o corifeo de Reganosa hizo alusión publica de que en Japón tenían las plantas de gas al lado de las ciudades.(?). Se le olvidó añadir que además construyan Plantas de Energía Nuclear encima de fallas sobre las que actuaban terremotos, diseñándolas con cálculos de intensidad de terremoto en escala de Richter por debajo de los niveles de intensidad de terremotos que son posibles en Japón. Con eso tal vez de forma inconsciente o consciente dichos portavoces querían dar a conocer el estándar bajo de seguridad con el que está diseñado Reganosa.

Esos accidentes en el aeropuerto de San Paulo y en la central Nuclear de Japón, son una tragedia por las víctimas que han producido, además son una alerta para casos como el de Reganosa, cuya entrada en funcionamiento definitivo no debe ser autorizada.

Explore posts in the same categories: Noticias / Novas

2 Comentarios o “Coincidencias nos riscos de Reganosa cos accidentes ocorridos no Aeroporto de San Paulo e da Central Nuclear de Xapón”

  1. chuza.org Says:

    Coincidencias nos riscos de Reganosa cos accidentes do Aeroporto no Brasil e da Nuclear no Japóm

    Ambos os accidentes en Brasil e Xapón teñen en común con Reganosa en que era de prever un accidente grave mais tarde ou cedo. Así mesmo que un accidente grave pódese producir en calquera momento e que a única seguridade para a poboación é a dis…


Deixar unha resposta

introduce os teu datos ou preme nunha das iconas:

Logotipo de WordPress.com

Estás a comentar desde a túa conta de WordPress.com. Sair /  Cambiar )

Twitter picture

Estás a comentar desde a túa conta de Twitter. Sair /  Cambiar )

Facebook photo

Estás a comentar desde a túa conta de Facebook. Sair /  Cambiar )

Conectando a %s


A %d blogueros les gusta esto: