Nota do CCE do 8 de setembro de 2007

(en español, máis abaixo)

Entrega firmas contra ReganosaA pesar da hora do mediodía, 150 persoas recibiron cunha sonora cacerolada-tamboreada ao séptimo gasero para Reganosa, que entrou adiantado uns 30 minutos coa única pleamar diúrna ás 14,10 do pasado venres 7 de setembro. Antes, ás doce da mañá no Rexistro das oficinas da Xunta de Galicia en Ferrol unha representación do Comité Cidadán de Emerxencia presentou sendos escritos acompañados de 3.525 firmas para o Ministro de Industria e para a Área de Industria e Enerxía da Coruña solicitándolles que non sexa aprobado o acta de explotación comercial ou de funcionamento de Reganosa, en base aos condicionados da súa autorización de construción que son imposibles de resolver coa súa localización dentro da angosta e poboada Ría de Ferrol.

Tal concentración tivo como finalidade expresar o seu rexeitamento pola entrada ilegal na Ría de Ferrol dun séptimo buque Gasero, chamado “LNG OYO” cunha eslora de 285,4 metros, cargado con 127.000 m3 de Gas Natural Licuado para descargar nas instalacións que Reganosa está construíndo dentro da angosta Ría de Ferrol, sen garantía algunha de modo que en caso dun accidente ou urxencia durante a descarga ese buque gasero non pode saír ao mar aberto, con rapidez e polos seus propios medios tal e como require a norma EN-1532. Así mesmo sen que Reganosa teña todos os permisos, sen o acta de explotación comercial ou de funcionamento definitivo que ten obrigación de solicitar segundo o artigo 85 do Real Decreto 1434/2002, por todo o cal desde o pasado 9 de maio, existe un risco real para a vida humana na Ría de Ferrol, para a súa riqueza marisqueira e para o emprego dos seus 600 traballadores do mar.

Para esta concentración, ao Subdelegado do Goberno en A Coruña, enviouse unha comunicación reiterándolle que os condicionados da autorización de Reganosa deben ser verificados pola Dirección Xeral de Política Enerxética e Minas, pero a mesma en febreiro de 2004 indebidamente trasladounos ao Área de Industria e Enerxía da Coruña para verificalos antes da autorización definitiva, o cal comunicouse o pasado 11 de xullo ao Ministro de Industria na súa visita a Ferrol, nun dossier que se entregou ao seu Xefe de Gabinete. Así mesmo nos últimos meses con escritos e entrevistas comunicouse a o devandito Subdelegado, ao Delegado do Goberno e a Jorge Sanz Oliva, Director Xeral de Política Enerxética e Minas.

Ás 12 da mañá deste venres sete de setembro, tamén representantes do Comité Cidadán de Emerxencia acudiron ao Rexistro da Xunta de Galicia en Ferrol, onde presentaron senllos escritos dirixidos ao Ministro de Industria, Joan Clos, e ao Director da área de Industria e Enerxía da Coruña, Francisco Barroso Palomino, acompañándolles 3.525 firmas de cidadáns que manifestan o seu total desacordo coa localización dunha planta de Gas Natural Licuado dentro de Ría de Ferrol, que Reganosa esta construíndo ameazando a vida de mais de 100.000 habitantes. Recórdaselles que é imposible que Reganosa poida resolver os condicionados da súa autorización de construción de febreiro de 2004, particularmente en relación coas distancias á poboación que require o articulo 12 do Real Decreto 1254/99 de 16 de xullo (Directiva Seveso II), segundo testemuño do informe de 22 de xaneiro de 2004 da Dirección Xeral de Urbanismo, único organismo competente para a aplicar en Galicia dito artigo da Directiva Seveso II. Así mesmo que tamén é imposible que Reganosa poida resolver a saída ao mar dos gaseros en caso de emerxencia, segundo require a norma EN-1532 de obrigada aplicación tal e como testemuña outro condicionado da Autoridade Portuaria de Ferrol no seu informe de 31 de outubro de 2001, en resposta á pregunta que lle fixo a Dirección Xeral de Política Enerxética e Minas no seu escrito de 15 de outubro de 2001. Por todo iso SOLICÍTASELLES que non sexa aprobado o acta de funcionamento definitivo de Reganosa.

En español:

Pese a la hora del mediodía, unas 150 personas recibieron con una sonora cacerolada-tamboreada al séptimo gasero para Reganosa, que entró unos 30 minutos antes de la única pleamar diurna a las 14,10 del pasado viernes 7 de setiembre. Antes, a las doce de la mañana en el Registro de las oficinas de la Xunta de Galicia en Ferrol una representación del CCE presentó sendos escritos acompañados de 3.525 firmas para el Ministro de Industria y para el Área de Industria y Energía de A Coruña solicitándoles que no sea aprobado el acta de explotación comercial o de funcionamiento de Reganosa, en base a los condicionados de su autorización de construcción que son imposibles de resolver con su ubicación dentro de la angosta y poblada Ría de Ferrol.

Tal concentración tuvo como finalidad expresar su rechazo por la entrada ilegal en la Ría de Ferrol de un séptimo buque Gasero, llamado “LNG OYO” con una eslora de 285,4 metros, cargado con 127.000 m3 de Gas Natural Licuado para descargar en las instalaciones que Reganosa está construyendo dentro de la angosta Ría de Ferrol, sin garantía alguna de modo que en caso un accidente o emergencia durante la descarga ese buque gasero no puede salir al mar abierto, con rapidez y por sus propios medios tal y como requiere la norma EN-1532. Asimismo sin que Reganosa tenga todos los permisos, sin el acta de explotación comercial o de funcionamiento definitivo que tiene obligación de solicitar según el articulo 85 del Real Decreto 1434/2002, por todo lo cual desde el pasado 9 de mayo, existe un riesgo real para la vida humana en la Ría de Ferrol, para su riqueza marisquera y para el empleo de sus 600 trabajadores del mar.

Para esta concentración al Subdelegado del Gobierno se envió una comunicación reiterándole que los condicionados de la autorización de Reganosa deben ser verificados por la Dirección General de Política Energética y Minas, pero la misma en febrero de 2004 indebidamente los ha trasladado al Área de Industria y Energía de A Coruña para verificarlos antes de la autorización definitiva, lo cual se ha comunicado el pasado 11 de julio al Ministro de Industria en su visita a Ferrol, en un dossier que se ha entregado a su Jefe de Gabinete. Asimismo en los últimos meses con escritos y entrevistas se ha comunicado a dicho Subdelegado, al Delegado del Gobierno y a Jorge Sanz Oliva, Director General de Política Energética y Minas.

A las 12 de la mañana de éste viernes siete de setiembre, representantes del Comité Ciudadano de Emergencia acudieron al Registro de la Xunta de Galicia en Ferrol, donde presentaron sendos escritos dirigidos al Ministro de Industria, Joan Clos, y al Director del Área de Industria y Energía de A Coruña, Francisco Barroso Palomino, acompañándoles 3.525 firmas de ciudadanos que manifiestan su total desacuerdo con la ubicación de una planta de Gas Natural Licuado dentro de Ría de Ferrol, que Reganosa esta construyendo amenazando la vida de mas de 100.000 habitantes. Se les recuerda que es imposible que Reganosa pueda resolver los condicionados de su autorización de construcción de febrero de 2004, particularmente en relación con las distancias a la población que requiere el articulo 12 del Real Decreto 1254/99 de 16 de julio (Directiva Seveso II), según testimonio del informe de 22 de enero de 2004 de la Dirección Xeral de Urbanismo, único organismo competente para la aplicar en Galicia dicho articulo de la Directiva Seveso II. Asimismo que también es imposible que Reganosa pueda resolver la salida al mar de los gaseros en caso de emergencia, según requiere la norma EN-1532 de obligada aplicación tal y como testimonia otro condicionado de la Autoridad Portuaria de Ferrol en su informe de 31 de octubre de 2001, en respuesta a la pregunta que le había hecho la Dirección General de Política Energética y Minas en su escrito de 15 de octubre de 2001. Por todo ello se les SOLICITA que no sea aprobado el acta de funcionamiento definitivo de Reganosa.

Advertisements
Explore posts in the same categories: Comunicados Comité Cidadán

Deixar unha resposta

introduce os teu datos ou preme nunha das iconas:

Logotipo de WordPress.com

Estás a comentar desde a túa conta de WordPress.com. Sair / Cambiar )

Twitter picture

Estás a comentar desde a túa conta de Twitter. Sair / Cambiar )

Facebook photo

Estás a comentar desde a túa conta de Facebook. Sair / Cambiar )

Google+ photo

Estás a comentar desde a túa conta de Google+. Sair / Cambiar )

Conectando a %s


%d bloggers like this: