Archive for the ‘14146’ category

Máis novas sobre o Arctic Princess e o Barcelona Knutsen

Novembro 24, 2011

Arctic Princess: Un aviso del grave riesgo de Reganosa y los gaseros (LNG) en la Ría de Ferrol y A Coruña

Outros referentes ao mesmo tema, e publicados no Xornal de Galicia

Alegacións de ADEGA ao dragado da Ría

Xullo 24, 2010

ADEGA PRESENTA ALEGACIÓNS AO PROXECTO DE DRAGADO DA Ría de Ferrol

 A asociación ecoloxista Adega vén de presentar alegacións ó proxecto de dragado e voadura de fondos mariños na ría de Ferrol, que a Autoridade Portuaria local sacou a exposición pública o mes pasado. A entidade subliña o alto impacto ambiental sobre a biodiversidade da zona e critica que o obxectivo último do proxecto sexa “facilitar a entrada de gaseiros á pranta de Mugardos”.
Os ecoloxistas lembran que a zona de actuación está dentro dun área catalogada como Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) Costa Ártabra, pertencente á rede Natura. Trátase dun espazo, subliñan, no que existen “hábitats prioritarios dun grande valor ecolóxico cunha alta biodiversidade”. Como exemplo, sinalan que dúas das agullas de rocha que a Autoridade Portuaria quere facer de–saparecer teñen 65 e 83 especies mariñas diferentes cada unha delas.

Ler a información completa en Diario de Ferrol

Nota de Prensa do CCE, abortada a entrada do gaseiro nº 60

Febreiro 16, 2010

Hoxe, unha vez máis, o LNG Catalunya Spirit houbo desistir da entrada na Ría de Ferrol, por mor das condicións do vento. 

De 60 gaseiros o nº de entradas abortadas foi de 12, o que supón o 20% do total sendo un indicativo das condicións singulares da Ría de Ferrol e da non idoneidade da ubicación da Planta de Gas no interior dela.

O recente accidente pola explosión de gas na planta de ciclo combinado en Conneticut (USA) pon ao día a peligrosidade dunha instalación como  Reganosa  que en caso de accidente, tanto na Planta como nun gaseiro, causaria miles de vítimas. Esta instalación que actualmente traballa ao 30 % da sua capacidade – para manter a sua actividade ,teñen pechado o gasoducto de Tui – é unha instalacion non so peligrosa e ilegal senon deficitaria e que soportamos o conxunto dos cidadáns  pagando un gas máis caro para o beneficio exclusivo dos promotores. Estes recibiron no pasado ano 60 MM de euros do Sistema Gasístico, ou sexa do peto de todos.

 Unha vez máis o CCE demanda dos poderes públicos o peche desta instalación e a apertura dos gasoductos.

 Relacion de gaseiros cargados con GNL que abortaron a sua entrada na Ria de Ferrol, para descargar na planta de Reganosa., por culpa das condicions metereoloxicas:

LNG Cheik el Mokrany(05/02/2008), LNG Mourad Didouche (24/03/2008), LNG Edo(16/10/2008), Madrid Spirit (20/10/2008), Bilbao Knutsen ( 25/11/2008) , LNG Lagos (13/12/2008 e 14/12/2008), Madrid Spirit (29/08/2009), LNG Finima (13/11/2009 e 14/11/2009), LNG Lokoja (28/11/2009), LNG Catalunya Spirit (15/02/2010).

Luns 15 CONCENTRACION entrada gaseiro nº 60

Febreiro 13, 2010

Prevista a entrada na Ría de Ferrol do que  sería o gaseiro cargado con GNL nº 60, o Comité Cidadán de Emerxencia, convoca

 CONCENTRACIÓN

 Luns, 15 de febreiro, ás 19 horas

diante do Edificio da Xunta de Galicia

Praza Amada García – Ferrol

 Caracteristicas:

Nome.- Catalunya Spirit.  Este gaseiro  o 11 de Febreiro de 2008 quedou , a plena carga, á deriva fronte a Cape Cod, costa do estado de Massachussets (USA) .

 Ler noticia

Bandeira.- España,   Eslora.- 284 m,  Manga.- 42 m, Calado.- 12 m

Capacidade.- 138.000 m³

 ¡ PLANTA DE GAS FORA DA RÍA ¡

Escrito do CCE ao Ministerio de Fomento

Decembro 4, 2009

O pasado 18 de Novembro, a Federación de AA VV Roi Xordo, a A VV O Cruceiro de Mehá e a A.C. Fuco Buxán, integrantes do Comité Cidadán de Emerxencia, remitiron un escrito ao Ministerio de Fomento do que destacamos o seguinte:

…”Ustedes pueden seguir jugando con las palabras, haciendo oidos sordos o mirando para otra parte. Si en el futuro ocurre un accidente no podrán decir que no estaban advertidos de los posibles riesgos derivados del incumplimiento de las normas aplicables y que no hicieron lo que estaba en sus manos para evitarlo.

Por todo ello, dado que ya han realizado la entrada en la ría de Ferrol un total de 55 gaseros, incumpliendo, a menudo, la norma para ellos establecida y sin esperar a que tenga que ocurrir un accidente para tomar medidas cuando el daño ya esté hecho y no tenga solución,

SOLICITO,

a) ordene inmediatamente suspender las entradas a la ría de Ferrol de gaseros cargados de gas natural licuado y como máximo responsable del Transporte y  Seguridad Marítimas,

 b) Facilite copia del ANEXO I a las“Normas de Seguridad para Entrada, Atraque y Desatraque de grandes gaseros en la ría de Ferrol” de fecha 27 de abril de 2007 y así como del estudio técnico que lo justifique.

c) Faciliten todos los detalles relativos a la maniobra efectuada con el “LNG Rivers” en su entrada del día 2 de julio de 2008. En concreto: i) Posición del barco y hora exacta de cuando subió el  práctico, indicando su nombre, ii) diámetro del circulo de evolución de este buque para la velocidad que tenía en ese instante, iii) momento y posición exactos en que tomaron remolque cada remolcador, iv) registro detallado de los datos de la derrota seguida por el buque durante el giro en redondo y posterior derrota de entrada hasta el fondo de la ría y atraque en el muelle de Reganosa.

Así mismo y con el fin de tomar las medidas judiciales que se consideren oportunas para defender nuestros derechos y los de los ciudadanos de las asociaciones de vecinos agrupadas en el Comité Ciudadano de Emergencia para la ría de Ferrol,

d) Envíe CERTIFICACIÓN expedida por la Autoridad Portuaria de Ferrol donde se indique, para cada una de las 55 entradas de gaseros realizadas desde la puesta en servicio de la planta de regasificación de Reganosa hasta el día de hoy, nombre del buque, su capacidad máxima (no la carga que traía), fecha de entrada, composición de remolcadores utilizados, indicando su posición a proa o popa del buque, nombres del práctico/prácticos que auxiliaron en la maniobra, hora y situación en que subieron a bordo, hora y situación en que los remolcadores hicieron firme las amarras para iniciar la maniobra de entrada”.

Escrito completo con gráficos e imágenes:Resposta do CCE a Fomento 18-11-09 _1_