Archive for the ‘Comunicados Comité Cidadán’ category

No 10º Aniversario da Planta de Gas de REGANOSA: E O MOMENTO DE LEMBRAR.

Outubro 25, 2017

foto: En Haut!

É O MOMENTO DE LEMBRAR.

Fai 10 años, o grupo Tojeiro transferíu a Reganosa por 21 Millons de euros unha concesión Portuaria, pola que pagaba ao Porto de Ferrol tan so 142.576 €.

Tojeiro é o socio maioritario de Reganosa. Con esta artimaña, ademais de embolsarse Tojeiro os 21 millons,incrementou as retribucións que desde o 2007 lle temos que pagar a Reganosa, os consumidores, como si fose unha verdadeira inversión o que non é mais que un robo continuado.

Reganosa costóunos en estos 10 anos mais de 600 millons de euros, pagados por todos os consumidores e que se inclúen no prezo do gas.

Este é un dos motivos polo que a electricidade cústanos  tamén máis cara, cando teñen que entrar en funcionamento, para producir enerxía, as Centrais de gas ou tamen chamados ciclos combinados.

A pesar da perigosidade da planta de Gas de Reganosa continúa a funcionar sen Plan de Emerxencias , sen acta de posta en Marcha e sen Licencia municipal.

Reganosa é un exemplo de corrupcion tolerada polas administracións que nos está a sair moi caro.

Advertisements

Lotería do CCE

Setembro 19, 2017

Xa está á venda a Lotería de Nadal do Comité Cidadán de Emerxencia, mercándoa axudas á loita pola defensa da Ría e a vida e axúdaste, porque vai tocar.

Recurso do CCE ante o Trib.Superior de Xustiza Madrid contra autoriz de REGANOSA

Setembro 19, 2017

Este Comité Cidadán de Emerxencia para a Ría de Ferrol, a través da súa Asesoría Xurídica,  presentou ante o Tribunal Superior de Justicia de Madrid un recurso contencioso-administrativo contra a desestimación do recurso de alzada contra a resolución, de 7 de xullo pasado, da Dirección General de Política Enérgética dol Ministerio de Industria, Energía y Turismo, que otorgóu a REGANOSA a autorización administrativa e aprobóu o proxecto de execución da Planta de Gas, e solicitando que se declare la nulidade de autorizacións e a paralización da actividade desa instalación, perigosa, innecesaria, antieconómica e ilegal.

N. de Prensa: Alegacións á ampliación da Concesión de REGANOSA e xestións nos Concellos.

Setembro 4, 2017

O Comité Cidadá de Emerxencia presenta alegacións contra a ampliación da concesión a REGANOSA, e insta aos concellos a que os seus representantes voten non a esta concesión no Consello de Administración da Autoridad Portuaria.

O CCE ven de presentar diante a Autoridade Portuaria de Ferrol-S.Cibrao o documento de Alegacións contra a proposta de prorrogar por 5 anos máis a Concesión a Reganosa, despois de que no 2015 xa prorrogara a concesión por 15 anos. Un documento donde se proba que as pretensións de Reganosa carecen de fundamento.

Segundo os representantes de Reganosa dado que, a concesión outorgada en Maio de 1997 foi para usos de Forestal, consideran que as obras realizadas por Forestal nos anos 1999 e 2000 son as iniciais e que as inversións realizadas a partires do 2004 na construcion da planta de gas (ao non estar previstas na concesión orixinal) serian consideradas unhas inversións a maiores, superando o 20% da obra de Forestal, o que lles permitiría solicitar a ampliazón da concesión.

Unha vez máis atopámonos co proceder fraudulento dos promotores de Reganosa, recoñecendo que a concesion outorgada en 1997 foi solicitada por Forestal e para usos e actividades de Forestal e que, unha vez acadada, é cando anuncian a instalación da planta de gas.

Polo tanto dende o CCE se mantén e así se recolle tanto na solicitude de concesión do cambio de usos de xuño de 2001, como na acta final de recoñecemento das obras de 3 de maio de 2007, onde separan claramente as obras feitas por Forestal e as realizadas por Reganosa en base ao proxecto que serviu para o outorgamento da concesión. A inversión da planta de gas mais aló das manipulacións de Reganosa é a única que hai que considerar, e polo tanto non hai razón algunha para acceder á súa solicitude , xa que só houbo unhas únicas obras.

Non só hai razóns para denegar a solicitude da prórroga, senón que a Autoridade Portuaria debe retirarlle a concesión unha vez demostrada a falsidade dos datos aportados no seu momento para acadar autorizacion de funcionamento asi como as ilegalidades cometidas:.

Una instalación ilegal segundo 4 sentencias do Tribunal Supremo:

Sentenza anulando a modificación Puntual do Plan (11-05-2012).

Sentenza anulando a Autorización Administrativa Previa, sentencia 695/2016 do 28-03-2016.

Sentenza de anulación do Proxecto de Execución, sentencia 889/2016 do 25-04-2016;

Sentenza de anulación do Plan de Emerxencia Exterior, sentencia 1966/2016 do 26-07-2016

 

Unha concesión outorgada para outros usos.

Unhos recheos e dragados, e planos de auga ilegais.

A planta  de Reganosa non é estratéxica para Galicia tal e como se dixo. A súa produción diminue cada ano, en 2016 foi do 28% segundo informe do xestor técnico do sistema. Os gasoductos pechados teñen a capacidade suficiente para sumistrar gas a Galicia.

A planta de Reganosa nunca foi declarada de interese público.

Levamos pagado perto de 500 millóns de euros, forma parte do chamado déficit enerxético que fai que paguemos pola enerxia unha das taxas máis altas de Europa.

Unha instalación perigosa que ameaza a vida de miles de persoas. Unha instalación nociva para o ecosistema da Ria.

Unha instalación mal ubicada dende o punto de vista de Defensa xa que pode ser considerada como un obxetivo puntual bélico de magnitude destructiva descomunal.

Este Comité Cidadá de Emerxéncia, vai dirixirse aos distintos concellos con representación no Consello de Administración da Autoridade Portuaria para que os seus representantes voten non á prórroga da concesión a Reganosa.

Ferrol a 04-09-2017

Solicitude do CCE ante Tribunal Xustiza Unión Europea, relativa a REGANOSA

Xuño 29, 2017

Nota de Prensa do CCE

 Solicitude da “Cuestión Prexudicial” ante o Tribunal de Xustiza da Unión Europea, relativa á Planta de Gas de Reganosa. A loita contra a ameaza, a ilegalidade e a corrupción no caso Reganosa continúa.

O CCE a través da súa asesoría xurídica ven de formular o 28 do actual, a solicitude da Cuestión Prexudicial ante o Tribunal de Xustiza da Unión Europea., no recurso contencioso-administrativo contra a segunda modificación do PXOM de Mugardos que pretende legalizar a planta de gas de Reganosa, pendente de votación e fallo no Tribunal Supremo.

Trátase a través deste procedemento de valorar si se cometeu un fraude de Lei, e por ende, unha desviación de poder, ao utilizar a escusa da adaptación do Plan Xeral de Ordenación Municipal do Concello de Mugardos á Directiva 2001/42/CE de Plans e Programas, para así legalizar un uso e unha instalación declarada ilegal (a Planta de gas de Reganosa acumula catro sentencias condenatorias), mediante unhas novas modificacións que parten, loxicamente da existencia da instalación e do uso de regasificación, sen que previamente se analizara alternativa algunha (alternativa 0) para a súa localización, nin foi obxecto dunha Declaración de Impacto Ambiental, e que se valore tamén si a Directiva de Plans e Programas está prevista para legalizar unhas  instalacións sobre as que non se realizou análise algún de alternativas.

Achegamos o texto completo da Solicitude.

Ferrol a 29 de Xuño de 2017

Nota do CCE sobre a PNL relativa a REGANOSA presentada no Congreso por EnMarea

Xuño 23, 2017

O mercores 21 na Comision de Enerxia do Congreso dos deputados debateuse a PNL presentada por En Marea, sobre a planta de gas de Reganosa, tralas 4 sentencias do Supremo que determinaron a ilegalidade da instalación, co contido seguinte:

Proposición No de Ley:

  • El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a anular el Acuerdo del Consejo de Ministros que exoneró a la Planta de REGANOSA de someterse al preceptivo estudio de impacto ambiental contraviniendo lo expuesto por el Tribunal Supremo.
  • El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a adoptar las medidas necesarias para que la Dirección General de Política Energética, proceda a revocar, en virtud del principio de autotutela administrativa, la Resolución de 7 de julio, por la que se les otorgó a la Planta de Regasificación, las correspondientes autorizaciones administrativas previas y del proyecto de ejecución.
  • El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que proceda al cierre definitivo de la planta de Reganosa en Mugardos.
  • A la vista de la ilegalidad, el Congreso de los Diputados insta al Gobierno en funciones a eliminar a Reganosa del sistema de retribuciones estatal.

A proposición non de Lei, contou cos votos a favor de UP- ECP-En Marea- ERC , a abstención de PdCAT , foi rexeitada polo voto en contra de : PP-PSOE-CS .

Dende o Comité Cidadan de Emerxencia  consideramos moi positivamente a iniciativa de En Marea, defendida pola deputada Yolanda Díaz, no Congreso dos Deputados, para esixir o cumplimento da sentencia do Supremo, revocando as novas autorizacions outorgados polo goberno do PP, demandando o peche da actividade da planta e a eliminacion de Reganosa do sistema de retribucións. Lamentamos qe esta iniciativa non saira adiante polo voto en contra do PP-PSOE e CS  o que en realidade supòn, outorgarlle impunidade a corrupción politico -financiera que constiúe a planta de gas de Reganosa.

Julio Pico Casal

Xuño 21, 2017

O Comité Cidadán de Emerxencia lamenta o falecemento do compañeiro Julio Pico Casal, membro da Confraría de Pescadores e Mariscadores, que nos acompañou sempre na defensa da legalidade, da Ría e da Vida, nesta longa loita contra a ubicacción da Planta de Gas.

Julio tivera unha activa participación nos bloqueos aos gaseiros no 2007, na marcha a Teixeiro, e en todos os actos organizados por este CCE, sendo vítima dos subseguintes procesos xudiciais.

Á súafamilia, amigos/as e compañeiros/as as nosas condolencias e afecto.