Archive for the ‘De amigos’ category

Denuncia de EnMarea no Congreso dos Deputados.

Novembro 18, 2017

En Marea denuncia que non é necesaria unha ampliación da capacidade de almacenamento de gas en Reganosa


A deputada e voceira de En Marea no Congreso,Yolanda Díaz, solicitou información ao Goberno sobre unha posible autorización ao non estar contemplada a obra na planifiacación do sistema gasista.

Iniciativas: https://gallery.mailchimp.com/124110c5c4ca02bed7d557215/files/c034fb57-5ba9-4805-aaaa-99ab51d1a688/55658_PNL_comisión_III_TANQUE_REGANOSA.pdf

https://gallery.mailchimp.com/124110c5c4ca02bed7d557215/files/8375d7e0-6667-48b2-b3b6-fb416fa87060/55318_Pregunta_escrita_III_TANQUE_REGANOSA.pdf

Madrid, 16 de novembro de 2017. En Marea vén de rexistrar unha nova batería de iniciativas no Congreso dos Deputados relativas á ampliación da capacidade de almacenamento de Reganosa, para coñecer se o Goberno ten coñecemento da intención da empresa gasista de construir un terceiro tanque nas súas instalacións de Punta Promontorio, en Mugardos.

Así, Yolanda Díaz solicita información sobre os trámites administrativos de solicitude de autorización previos á mencionada obra, e sobre a súa viabilidade, a pesar da escasa producción de Reganosa.

O grupo parlamentario de En Marea tamén presentou unha Proposición non de Lei para solicitar ao Goberno que informe da situación da Planificación do Sistema Gasista para o periodo 2017-2020 e en particular se está previsto modificar o borrador de Planificación 2012-2020 para incluir un terceiro tanque e ampliar a capacidade de almacenamento na planta de Reganosa en Mugardos e a xustificación técnica e económica para esta modificación.

Nesta iniciativa, En Marea volve solicitar, unha vez máis, a eliminación de Reganosa do sistema de retribucións estatal, e o peche definitivo da planta de Mugardos, xa que a súa ubicación foi anulada ata en catro ocasións polo Tribunal Supremo, por carecer da correspondente Declaración de Impacto Ambiental, polo risco que supón para as poboacións que están preto.

Yolanda Díaz afirmou que o que é máis grave é que “a pesar destas sentencias, foi o propio Goberno quen eximiu á empresa da obriga de cumprir coa Lei mediante Resolución do Consello de Ministros do 27 de maio de 2016” (10 anos despois de que comezara a operar a planta regasificadora e un mes despois da cuarta sentencia do Tribunal Supremo).

Finalmente, En Marea esixe o garante de que non se desenvolva o proxecto de Bunkering de GNL a buques na Ría de Ferrol polo aumento do risco para a poboación, xa que se incrementaría a circulación de barcos pola canle de acceso á ría interior aumentando deste xeito o risco de encallamento, accidentes que xa se rexistraron noutras ocasións.

Cabe lembrar, tal e como sinala a voceira de En Marea no Congreso, que este canal é longo, estreito e pouco profundo, con condicionantes de vento, calado e visibilidade, e no caso dunha emerxencia nas operacións de descarga, o buque gaseiro non podería saír do interior da ría, non cumprindo coa normativa de navegación que require a inmediata evacuación do barco fora da ría, o que constituiría unha ameaza para a poboación de Ferrolterra se se fondeara, tal como se ten previsto, a 400 metros dos arsenais e da cidade de Ferrol.

Yolanda Díaz insiste, nas iniciativas presentadas, que non é necesario un terceiro tanque en Reganosa, e así o avalan os datos: a producción dos ciclos combinados en Galicia en 2010 foi de 2.142 GWh que fronte aos 44.447 GWh/ano de capacidade nominal da planta, so supón un exiguo 4,8 % da capacidade nominal, fronte ao 80 % comprometido pola empresa gasista.

Ademais, a súa producción física nominal apenas alcanzou o 20% en setembro de 2017. Os niveis de tanques nos anos 2016 e 2017 estiveron en valores por debaixo de 200.000 m3 (salvo en xaneiro de 2016), que se corresponde cos 2/3 da súa capacidade nominal. Ademáis, nos rexistros da propia compañía detéctase que, salvo excepcións puntuais, o máis habitual é unha soa descarga ao mes.

Por outra parte, a deputada lembra que nin na planificación vixente do Sistema Gasista, que é a correspondente ao periodo 2008-2016, nin no borrador, de xullo de 2011, de planificación do Sistema Gasista para o periodo 2012-2020 aparece recollida a construcción dun terceiro tanque na planta de regasificación de Mugardos, contrariamente ao que afirmou recentemente en varios medios de comunicación o director xeral de Reganosa.

Polo tanto, Yolanda Díaz denuncia, de novo, que o terceiro tanque de Reganosa, ademáis de non ser necesario ao estar xa infrautilizados os dous tanques existentes, non aparece en ningún dos escenario considerados na Planificación do Sistema Gasista. Autorizar un terceiro tanque na planta de regasificación de Mugardos, aumentaría, como consecuencia da retribución polo investimento realizado, o componente regulado da tarifa do gas e polo tanto o importe do recibo do gas, ademáis de supor un novo freno á implantación das enerxías renovables.

 

Advertisements

Homenaxe a Rafael Pillado

Novembro 16, 2017

———- Forwarded message ———-
From: A.C. Fuco Buxán Fuco Buxán <fucobuxan@gmail.com>

HOMENAXE  A RAFAEL PILLADO LISTA

Prezada/o Socia/o:

          A   Asociación Cultural “Fuco Buxán”, adicada a reflexionar e fomentar valores  progresistas e democráticos, está a organizar a homenaxe a Rafael Pillado Lista, no seu 75 aniversario.

Homenaxe a unha longa traxectoria ligada á loita contra a ditadura franquista, á recuperación do movemento obreiro organizado –  creador e fundador das CCOO e do PCG – e ó restablecemento das liberdades democráticas.

A devandita homenaxe desenvolverase o  vindeiro 1 de Decembro a partir dás 20 horas  con vocación de ser un acto plural que incorpore ó conxunto de colectivos que constitúen a nosa  realidade social, sindical, política e cultural. A  homenaxe constará de dúas partes: a  primeira  no Teatro Jofre e unha segunda na que haberá unha cea no restaurante Illas Gabeiras.

Para poder participar na  cea hai que facer un ingreso de 25 € por persoa na conta corrente IBAN ES18-2080-0209-5630-4002-4947 ABANCA antes do 21 de Novembro. O número de asistentes á cea será limitado por razóns de organización. Pregamos a confirmación do ingreso, o nome do asistente/es e representación ou cargo (si é o caso). 

Cordialmente

Susana  Alaniz González

Presidenta da Asociación “Fuco Buxán”

  Teléfonos: 981.325.492//680922151

 Correo Electrónico: fucobuxan@gmail.com

“Reganosa, Mugardos y Ares”, artigo de Enrique Barrera

Setembro 22, 2017

Enrique Barrera Beitia
En 2006 las empresas energéticas creyeron que se construirían nada más ni nada menos que 50 ciclos combinados de gas, así que levantaron cinco nuevas plantas regasificadoras (entre ellas Reganosa) hasta llegar a nueve, más que ningún otro país europeo. Actualmente estas plantas funcionan al 15% de su capacidad, y son activos tóxicos que la banca mantiene sobrevalorados en sus balances. Las consecuencias de estas erróneas previsiones son precios muy altos en el recibo y un frenazo a las energías renovables.

Sobre Reganosa pende además la sentencia del Tribunal Supremo, señalando que no cumple los requisitos de seguridad impuestos por las directivas comunitarias. El gobierno ha concedido un permiso provisional para que continue trabajando mientras subsana unas deficiencias que, sencillamente, no son subsanables porque guardan relación con la proximidad de las viviendas, la anchura del canal y las mareas. Es imposible desplazar Mugardos, Ferrol y el arsenal de sus actuales ubicaciones, y tampoco se puede ensanchar ni ahondar la bocana de la ría.

Ler máis en Galicia Ártabra Digital

http://www.galiciaartabradigital.com/archivos/165391

 

Moción de Ferrol en Común sobre REGANOSA

Maio 25, 2017

Moción sobre REGANOSA que Ferrol en Común presenta hoxe ao Pleno do Concello de Ferrol

25.05.2017

A planta de REGANOSA é unha instalación perigosa no interior da Ría de Ferrol, perigosa porque está instalada a pouco máis de 100 metros dos veciños de Mehá e a 900 m do Arsenal Militar e engadido a isto ten anexo un complexo petroquímico que almacena á súa vez 300.000 m³ de combustibles e produtos químicos. Situada esta bomba de reloxería no corazón da ría de Ferrol nun entorno de algo máis dos 100 000 habitantes.

O proxecto inicial de instalación data dos anos 90 e estaba prevista situala no Porto Exterior de Ferrol, pero os intereses do Grupo Tojeiro co apoio de Manuel Fraga Iribarne e o conselleiro de Economía Don José Oza, asinando un convenio Xunta/Reganosa foi recolocar a planta en terreos do Sr. Tojeiro constituíndo un auténtico pelotazo urbanístico gañando 30 000 000 € e favorecendo a instalación da devandita planta ao lado da empresa Forestal Atlántica.

Unha instalación que contaba con dúas Resolucións da Dirección Xeral de Política Enerxética e Minas de 2002 e 2004 e que foron alunadas en marzo de 2016 pola sección terceira da Sala do Contencioso – Administrativo do Tribunal Supremo que dictou sentenzas que afectaban a autorización administrativa previa para a instalación da citada planta de recepción, almacenamiento e regasificación de GNL e ao proxecto de execución das instalacións, respectivamente. Facendo de REGANOSA unha instalación non só perigosa, senón ILEGAL. Política de feitos consumados.

Pero o PP non se arredrou e excedendo as súas funcións como aconteceu no caso de Ence, en lugar de deixar que as solicitudes de Reganosa seguisen a súa tramitación ordinaria optou por reducir os tempos a metade, e invadir atribucións propias do poder xudicial, ao entrar a decidir sobre cuestións que estaban xa resoltas xudicialmente, e tamén atribucións propias do poder lexislativo vulnerando o principio democrático de separación de poderes. Todo isto para protexer e favorecer unha vez máis os intereses dun grupo empresarial, por enriba da propia legalidade e por suposto moi por enriba dos intereses dos galegos e galegas.

Pero o papel xogado polo PSOE e polo BNG neste caso, non deixa de ser xa non incoherente que tamén, senón máis ben esperpéntico. Unha e outra vez atopamos a estos dous partidos, como comparsa necesaria para as propostas “comerciais do PP” respecto REGANOSA. Caso sorprendente o do BNG que co caso ENCE tivo unha posición, dicindo que o PP defendía os intereses dos grupos empresariais, pero co caso de REGANOSA, a súa postura e ben distinta, como ben puidemos ver no último episodio no Parlamento de Galicia.

O día 10 de maio de 2017, como PSOE e BNG coa tan de moda “abstención técnica” favorecían o “mercadeo do PP” sendo valedores dos intereses comerciais dunha empresa privada; xa que coa aprobación no Parlamento Galego para ampliar a capacidade da regasificadora, isto é convertir a Reganosa nun nodo de operacións de gas licuado o que leva consigo aumentar o tránsito de gaseiros no interior da ría, e aumentar a perigosidade da instalación. Unha proposición a do PP que só tivo na súa contra a oposición do grupo paralmentar de En Marea.

Dende a Xunta de Galicia insisten unha e outra vez en buscar parches para facer rendible proxectos como o de REGANOSA, tentando atopar unha saída sostible e rendible para unha instalación escasamente rendible, en lugar de apostar por enerxías limpas e sostibles.

A instalación da planta de Reganosa no corazón da Ría, non só é perigosa, tamén é insostible ambientalmente xa que xerou prexuízos certos para os bancos marisqueiros, polo verquido de auga ao mar a unha temperatura distinta da ría logo do proceso de refrixeración matando o placton que a base da biodiversidade e que está afectar aos bancos marisqueiros e de pesca. Pero iso non importa aos grupos PP, PSOE e BNG que prefiren seguer blindando unha instalación escasamente rendible por favorecer os intereses certos do Sr Tojeiro.

Consecuentemente,  FeC proporá ao Pleno Municipal a adopción dos seguintes ACORDOS:

  • O Pleno do Concello de Ferrol insta ao goberno galego a realizar todas as accións oportunas para conquerir o desmantelamento da planta de gas de Reganosa no seu actual emprazamento.

  • O Pleno do Concello de Ferrol insta ao goberno galego a denunciar o convenio asinado en tempos de Mnauel Fraga e saír do accionariado da planta.

  • O Pleno do Concello de Ferrol insta ao goberno da Xunta a facer público o expediente sobre planificación do solo, análise de riscos previos á decisión e as achegas veciñais duranto o proceso segundo prescribe a Directiva Europea 96/82 CE.

  • O Pleno do Concello de Ferrol insta ao goberno da Xunta e ao goberno de España que acate que cumpla as sentezas do Tribunal Supremo e repoña a legalidade vulnerada.

EnMarea no Congreso contra o modelo depredador do Litoral do PP

Maio 18, 2017

 

https://www.youtube.com/watch?v=RQfXjhLt3QQ&feature=youtu.be

Intervención do deputado de EnMarea Antón Gómez Reino no Congreso, sobre o “non-modelo do PP para Galicia, depredador do litoral e da calidade de vida.

A todo gas, liquado

Maio 16, 2017

 

Ivan Rivas

DIARIO DE FERROL. 16 de Mayo de 2017

A decisión do BNG de absterse no Parlamento galego na iniciativa do PP para “adaptar” Reganosa ao subministro de gas licuado é mostra dunha absoluta incompetencia da que o ou a súa responsable debería dar explicacións públicas.

Sobre Reganosa pesan catro sentenzas xudiciais que impedirían que esta planta seguise aberta se non é grazas a absolucións políticas como a que adoptou en 2016 un goberno do PP en funcións que lle facilitou os trámites e a eximiu de cumprir coa legalidade. É por tanto obvio que non se pode modernizar o que é ilegal do mesmo modo que non lle podo dar unha altura máis á miña casa se non teño permiso para construír. Se ademais censuramos as axudas políticas que permiten o funcionamento e ubicación de ENCE debemos facer o mesmo con Reganosa por moito que o actual goberno mugardés se afeite cara arriba. E se alguén no BNG quere manter posicionamentos mornos respecto de problemas estruturais desta cidade é libre de facelo pero non contará coa complicidade do BNG de Ferrol.

Iván Rivas é Portavoz do BNG no Concello de Ferrol.

http://www.diariodeferrol.com/opinion/ivan-rivas/a-todo-gas-liquado/20170515233332189778.html

 

Debate sobre o Hub Reganosa no Parlamento Galego.

Maio 10, 2017

A Cámara galega instou este mércores á Xunta a planificar actuacións para o impulso do ‘hub’, centro de distribución de gas natural licuado (GNL), de Reganosa. A proposta foi aprobada pola maioría absoluta do PP coa abstención do PsdG e BNG e o voto en contra de EnMarea.

Intervención do deputado Juan Merlo, de En Marea.

Galicia Confidencial