Posted tagged ‘medio ambiente’

«PONTE NO MEDIO. MÓVETE POLO TERRITORIO» POR UNHA ORDENACIÓN SUSTENTABLE

Abril 16, 2011

No mundo globalizado de hoxe, obxecto dunha grave crise ecolóxica e económica, o territorio galego non pode seguir sendo unha simple mercadoría nas mans de especuladores. Eles desposúennos do medio en que vivimos e hipotecan o noso futuro e o das vindeiras xeracións. A alimentación, os recursos naturais, a calidade da auga e do aire, a salubridade do medio e a biodiversidade son requisitos imprescindibles para a vida humana que dependen directamente da nosa xestión da natureza e da súa conservación.
Dende a singular forma de ocupación tradicional do territorio galego fomos construíndo a peculiaridade social, histórica e cultural que nos identifica como pobo. Así, o espazo humanizado e o patrimonio natural que recibimos en custodia e que nos identifica deberan ser hoxe valorados como o noso principal recurso fronte á crise. É agora cando temos que sentar as bases dunha recuperación económica sostible para asegurar a vida sobre o planeta e salvar o noso lugar de vida e a nosa identidade territorial da salvaxe depredación do actual modelo económico.

Preme para descargar en PDF,o manifesto de ADEGA

Persisten os cheiros de Forestal. Solicitude de entrevista.

Outubro 14, 2010

 

A. VV. O Cruceiro de Mehá

ESCRITO DIRIXIDO AOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

 A Asociación de veciños O Cruceiro de Mehá acaba de enviar un escrito á Secretaría Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental solicitando unha entrevista para tratar o tema da emisión de cheiros procedentes da empresa Forestal del Atlántico que, despois de todas as denuncias feitas, aínda segue sen solución.

Na petición de entrevista faise referencia a un escrito remitido por dita Secretaría no que se indicaba que continuarían as tomas de aire en varios puntos e que se instara á empresa a adoptar as medidas necesarias para minimizar a emisión de cheiros.

Coa xuntanza dita asociación pretende obter información sobre estes dous aspectos e, sobre todo, conseguir que se solucione o problema dunha vez por todas xa que os cheiros son cada vez máis persistentes e afectan negativamente na saúde e na calidade de vida dos veciños.

Ler o escrito

(máis…)

A todas as Asociacións da comarca de Ferrol

Abril 30, 2009

Prezados amigos:
Reganosa solicitou da Dirección General de Política Energética a ampliación da capacidade de emisión a 825.600 m3 (N)/H, da súa Planta de Regasificación de GNL en Mugardos. Isto supoñería ampliar ao dobre a utilización de auga da nosa Ría, que devolverán á mesma sen vida e a inferior temperatura.
Con este motivo, a Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental, está dirixíndose a distintas Institucións, Organismos, Entidades e Asociacións da nosa Comarca e de Galicia, ao obxecto de consultarlles se cren necesaria a realización do Estudo de Avaliación de Impacto Ambiental, ou se consideran suficiente as medidas de prevención propostas polos propietarios da Planta.
Acompañan a ese escrito un CD informativo elaborado por Reganosa.
Ante esta situación, o Comité Cidadán de Emerxencia para a Ría de Ferrol, elaborou un modelo de resposta-tipo, para distribuír entre as entidades que desexen facelo seguir ao Ministerio de Medio Ambiente, con independencia de que haxan recibido ou non a comunicación do Ministerio.
Engadimos a este correo o modelo citado, no que deberán ser cubertos os datos da Asociación e do seu representante, para remitilo ao Ministerio, cuxo enderezo figura no encabezamento do escrito.
Unha vez remitido, e para control deste Comité, agradecemos nos indiquedes neste correo a data de envío.
Grazas pola vosa colaboración nesta loita de todos.

¡¡ PLANTA DE GAS FORA DA RÍA !!
Comité Cidadán de Emerxencia para a Ría de Ferrol

A LA DIRECCIÓN GENERAL DE CALIDAD Y EVALUACIÓN AMBIENTAL
MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Y MEDIO RURAL Y MARINO
PLAZA SAN JUAN DE LA CRUZ, S/N
28071 MADRID

……………………………………….., con DNI ……………., con domicilio a efectos de notificaciones en ………………………………………………….., en nombre y representación de la “ASOCIACIÓN ……………………………………….” con el número de CIF G15709025, le comunica la siguiente Contestación a la consulta sobre la decisión de evaluación de impacto ambiental del proyecto 20080531GAD, AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE EMISIÓN A 825.600 M3(N)/h DE LA PLANTA DE RECEPCIÓN, ALMACENAMIENTO Y REGASIFICACIÓN DE G.N.L.DE MUGARDOS (A CORUÑA)
Antecedentes
Para tener una visión de conjunto del alcance real que tiene este proyecto es conveniente recordar sus antecedentes. A principios de la década de los 90, el Gobierno Central decidió la instalacion de una Planta de Gas en Caneliñas (Cabo Prioriño), litoral exterior de la Ría de Ferrol, que consta de la pertinente Declaracion de Impacto Ambiental favorable publicada en el BOE de 14 de Junio de 1994, el proyecto de esta planta le fue asignado a Enagas entonces empresa pública.

(máis…)

Reganosa nunha publicación da Universidade Complutense

Xullo 15, 2008

Unha Publicación da Editorial Complutense, titulada “DESTRUCCION E CONSTRUCCION DO TERRITORIO. MEMORIA DE LUGARES ESPAÑOIS – 1. GALICIA E MADRID” recolle, entre numerosos desastres medioambientais, o tema da Planta de Gas de REGANOSA, a súa perigosa ubicación no interior da nosa Ría e a ameaza permanente do tráfico de gaseiros