Posted tagged ‘Plan de Emerxencia’

Alegacións ao Plan de Emerxencia de REGANOSA

Xullo 21, 2022

Onte a A.V. O Cruceiro de Mehá e A.C. Fuco Buxán, en representación do CCE presentaron ante a Dirección Xeral de Emerxencias da Xunta de Galicia, varias alegacións, dentro do prazo de información pública, ao Plan de Emerxencia Exterior para a Planta de Gas de REGANOSA en Mugardos.

O Plan de Emerxencia do Concello de Ferrol e REGANOSA

Setembro 17, 2020

O Plan de Emerxencia Exterior, recentemente aprobado polo Concello de Ferrol, non contempla o risco da Planta de Gas de REGANOSA, e desestima as alegacións deste CCE ao respecto.

COMUNICADO DE PRENSA

O COMITÉ CIDADÁN DE EMERXENCIA (CCE) PARA A RIA DE FERROL RECHAZA A DESESTIMACIÓN DAS NOSAS ALEGACIÓNS PRESENTADAS AO PLAN DE EMERXENCIA EXTERIOR (PEMU), NO PLENO MUNICIPAL DO 27 DE AGOSTO DO CONCELLO DE FERROL.

REQUIRIMOS Á XUNTA DE GALICIA QUE NON HOMOLOGUE ESTE PEMU POR CONTER ERROS RELATIVOS Á NORMA BÁSICA DE PROTECCIÓN CIVIL S./ R.D. 407/1.992, AO CONSIDERALO COMO DE ÁMBITO INFERIOR E NON DE TIPO ESPECIAL- NON BÁSICO (POR RISCO QUÍMICO), QUE ENTENDEMOS É O QUE LLE CORRESPONDE.

 Ferrol, 15 de setembro de 2020. O 27 de agosto, a proposta de resolución e aprobación do Plan Municipal de Emerxencia do Concello de Ferrol (PEMU) foi levada ao Pleno municipal, onde foron desestimadas as nosas alegacións e, ao mesmo tempo, aprobado dito PEMU, despois de 12 anos de tramitación.

O CCE quere informar aos medios de comunicación e aos cidadáns do seguinte:

1º) Lamentamos que o goberno municipal de Ferrol non nos deu a oportunidade de explicar e aclarar nunha reunión as alegacións presentadas no prazo oportuno. O noso obxectivo era mellorar o PEMU e a seguridade dos cidadáns, así como evitar os erros normativos que observamos no PEMU.

2º) O PEMU, agora aprobado, preparouse ignorando (aínda que se cita no texto) a Directriz básica para o risco QUÍMICO, regulada polo R.D. 1196/2003 sobre Risco de accidentes graves con substancias perigosas. Os motivos para ter que continuar con esta Directiva básica son os seguintes:

  1. a) Porque o concello de Ferrol ten un establecemento (industria química) clasificado como “Establecemento de nivel superior Seveso”, segundo o R.D. 840/2015, antes do R.D. 1254/1999), pertencente á empresa MASOL IBERIA BIOFUEL, S.L.U. (que recentemente sufriu un accidente grave nas súas instalacións)
  2. b) Porque os veciños de Ferrol poderían verse afectados polas consecuencias de accidentes graves que poderían acontecer no complexo químico de Punta Promontoiro (Mugardos), pertencentes ás empresas REGANOSA e FORESTAL DEL ATLANTICO, tal e como recolle o artigo 6 do R.D. 840/2015. Segundo o artigo 6 do anterior R.D., “os concellos ou outras entidades locais colaborarán cos organismos competentes da comunidade autónoma, na elaboración dos Plans de Emerxencia Exterior que afecten o seu termo municipal, proporcionando a información necesaria. . . . . “
  3. c) Debido á navegación de grandes buques cisterna cargados con enormes cantidades de gas GNL pola canle de acceso á ría de Ferrol. Esta actividade parece non estar regulada polo R.D. 840/2015, pero no seu artigo 3.4, “Definicións”, aclara o que significa “establecemento” cuxos riscos están suxeitos ao R.D.

 “4. Establecemento: todo o sitio baixo o control dun industrial no que se atopan substancias perigosas nunha ou máis instalacións, incluídas infraestruturas ou actividades comúns ou relacionadas.”

 A actividade de navegación do petroleiro é esencial para o funcionamento da planta e as consecuencias de accidentes graves na navegación por erros, colisións, aterramentos, ataques, etc. afectarían a zonas específicas de Ferrol, segundo os estudos de riscos que consultamos.

Polo tanto, o PEMU do concello de Ferrol debería seguir as Directrices básicas dun tipo ESPECIAL – NON BÁSICO reguladas polo Real decreto 407/1992, que deben ser elaboradas e xestionadas pola Dirección Xeral de Protección Civil da XUNTA DE GALICIA., e non seguir o tipo coñecido como ÁMBITO INFERIOR como se fixo no PEMU de Ferrol.

3º) Denunciamos que o PEMU de Ferrol non inclúe o transporte perigoso por estradas do concello de camións cisterna cargados con GNL (R.D. 387/1996 sobre Risco de accidentes no transporte de mercadorías perigosas por estrada (TMP).

4º) O goberno de Ferrol ten a obriga, insistimos, de solicitar á Autoridade Portuaria de Ferrol unha copia do PEIA ou PIM para verificar que todos os escenarios de risco real que poderían rexistrar a navegación de transportistas de gas e outros buques que entran na ría, incluíronse nelas. Aínda que a responsabilidade de xestionar o porto corresponde á Autoridade Portuaria, o concello de Ferrol é a autoridade competente responsable da seguridade de todos os cidadáns.

5º) Reiteramos ao concello ferrolán que debería colaborar co Ministerio de Defensa na elaboración dun PLAN DE EMERXENCIA GLOBAL DA RIA segundo o requiriu ese ministerio, exposto nunha carta de 24 de outubro de 2001, enviada polo segundo xefe do Estado Maior da Mariña D. Angel Tafalla Balduz, como condición para aceptar a situación de Reganosa dentro da ría de Ferrol.

6º) Por último, queremos recordar ao Consello de Ferrol que a protección da saúde e da vida dos cidadáns é un dereito constitucional recollido no artigo 15 da Constitución española “Toda persoa ten dereito á vida e á integridade física e moral“. As escusas e o reparto de responsabilidades con outras administracións non valen cando, como dixemos antes, o alcalde dos municipios é a única autoridade competente encargada da seguridade dos cidadáns. Ninguén, absolutamente ninguén está por riba deste dereito constitucional, nin o alcalde, nin a Xunta de Galicia, nin a Autoridade Portuaria de Ferrol, nin o Ministerio de Defensa e moito menos os intereses económicos das empresas.

 

“PLAN DE EMERXENCIA” artigo de Xoán Rubia

Xaneiro 12, 2009

planemerx

O interesante artigo de Xoán Rubia, titulado “PLAN DE EMERXENCIA” pubricado no “Diario de Ferrol” do pasado domingo, 11 de Xaneiro, fainos lembrar por forza a opinión de quén é o máximo responsable  para Galicia de Protección Civil, o Conselleiro da Presidencia José Luis Méndez Romeu, que en Novembro do 2007, participou nun debate sobre a Planta de Gas de Reganosa no programa “La Ventana” da Cadena Ser, dirixido pola periodista Genma Nierga, no que participaron como contertulios: Santiago Carrillo, Herrero de Miñón e Pere Portabella.

O longo do debate, os tres, puxeron en evidencia a barbaridade que supón a ubicación da Planta de Gas de Reganosa no interior da Ría de Ferrol.

O Conselleiro foi incapaz de dar resposta ás preguntas dos contertulios, asumindo como propio o proxecto xestado baixo os gobernos do PP, e para defendelo recorreu ao rosario de mentiras propaladas durante oito anos polos promotores de Reganosa, retrotraéndonos lamentablemente a esa etapa de Goberno da dereita, que fixera da mentira a súa divisa.

 

Velaí algunhas das perlas do Conselleiro:

 

          A Planta de Reganosa cumple con todos os requisitos autonómicos e estatais. A Planta ten a DIA (Declaración de Impacto Ambiental) avaliada polo Ministerio de Medioambiente.

          En España non hai lei algunha que obrigue a este tipo de instalacións a arredarse 2000 m. da poboación.

          O núcleo de Mugardos queda fora do perímetro de perigosidade (1).

          Comparou a perigosidade da Planta de Gas co dunha autopista ou o AVE.

          Dende fai 10 anos os Grupos Políticos Galegos manteñen unha posición común favorable a este proxecto (2).

          Tachou de absurda a pregunta de si éles ubicarían a Planta no Porto Exterior.

          A Planta de Reganosa e o Proxecto do Porto Exterior, non se producen o mesmo tempo.

          A situación de monopolio impedíu a implantación en Galicia dunha regasificadora.

          Non se pode modificar a situación, dado as inversións realizadas (3).

          A reindustrialización de Galicia depende da Planta de Reganosa.(4)

          Sobre a limpeza das actuacións para levar adiante a planta de Reganosa e os “pelotazos económicos”: “Teño bastante documentación, e non e o momento de entrar nelo” “Non me corresponde defendelos”.

          Se fixeramos caso as movilizacións, non se faría ningunha infraestructura pública.

 

Non é caso agora de rebatir un por un todos os puntos, cuestión que xa temos feito moitas e moitas veces, pero puntualizando algunha:

 

(1)     .- ¿Se non hai perigo, para qué un Plan de Emerxencia?

(2)     .-  Por iso, os cargos públicos do PSOE e do BNG, hasta a formación do Goberno bipartito, apoiaban  e participaban nas manifestacións contra a ubicación da Planta, e o Congreso do PSOE de Ourense aprobou  unha resolución para ubicala no Porto Exterior.

(3)     .- E mellor defender as inversións económicas que a vida de milleiros de persoas.

(4)     .- E ¿de quen dependerá  nun futuro a Planta e a súa condición estratéxica para Galicia? ¿de Cataluña?, ¿de Rusia?  O que está claro é que a ameaza da Planta é so para os habitantes do seu entorno.

 

 Este Comité Cidadán de Emerxencia, segue e seguirá a exixir:

 

¡¡ PLANTA DE GAS FORA DA RÍA ¡!