Posted tagged ‘Reganosa’

Axudas Económicas ao Comité Cidadán de Emerxencia

Xullo 21, 2022

O CCE continúa recibindo axudas económicas para afrontar os gastos de demandas e denuncias da ilegalidade e perigosidade da Planta de Gas no interior da nosa Ría. Resumo do ingresado:

8 aportacións de 50 € = 400; 6 aportacións de 100 € = 600 ; 1 aportación de 200 = 200; 1 aportación de 185 € = 185;

TOTAL = 1.385 €. Para axudas económicas:
C.c. en Banco Santander,  titular: Luz Marina Torrente e outros
ES 71 00493315772894017995

Alegacións ao Plan de Emerxencia de REGANOSA

Xullo 21, 2022

Onte a A.V. O Cruceiro de Mehá e A.C. Fuco Buxán, en representación do CCE presentaron ante a Dirección Xeral de Emerxencias da Xunta de Galicia, varias alegacións, dentro do prazo de información pública, ao Plan de Emerxencia Exterior para a Planta de Gas de REGANOSA en Mugardos.

A Ecomarcha Ciclista 2022 chegou a REGANOSA

Xullo 21, 2022

Álbum Fotográfico (fotos de Lupe Ces e Fer OM)
https://drive.google.com/drive/folders/1f4m1d-RZuPEv2OPOiYZizQoMV_gx_Gjg?usp=sharing

Hoxe mércores 20 de xullo, una representación do Comité Cidadán de Emerxencia acudíu a Mugardos, para diante da Planta de Gas de Reganosa recibir á Marcha Ciclista de Ecologistas en Acción que co lema “Sempre Mais” recorre Galicia reivindicando causas sociais e ambientais.
Un representante da Ecomarcha 2022, Fixo a presentación do Informe “GNL: Ao caos climático pola vía líquida”, intervindo tamén, en Nome do CCE, para salientar as irregularidades o perigo e o fraude de REGANOSA, o Coordinador Manuel Rodríguez Carballeira, o membro do mesmo Carlos Álvarez e a abogada Patricia Gabearas.
A Continuación tivo lugar un xantar de confraternización no Campo dos Carneiros.
GNL: AO CAOS CLIMÁTICO POLA VÍA LÍQUIDA
10 razóns polas que o gas fósil licuado non é unha opción
https://drive.google.com/file/d/1NqjdRMSxOz_7ksFilSvl_3uekIka_QSP/view?usp=sharing

A Ecomarcha ciclista 2022 de Ecologistas en Acción, chegará a Mugardos

Xullo 18, 2022

Mércores 20 de xullo, ás 13 h. Cruce da Pedreira Mugardos.

A Ecomarcha ciclista 2022 de Ecologistas en Acción, co lema “Sempre Máis”, chegará a Mugardos e será recibida no Cruce da Pedreira polo Comité Cidadán de Emerxencia para a Ría de Ferrol e cantas persoas queiran sumarse, para marchar cara á Planta de Gas de Reganosa, onde presentarán o INFORME GNL (Gas Natural Licuado). Logo, no Campo dos Carneiros, celebrarase un xantar de confraternización coas viandas que leve cada quén.

Esta marcha ciclista que comenzou o día 9 en Pontevedra rematará o día 24 en Lugo tras recorrer Santiago, A Costa da Morte (neste próximo 20º aniversario do Prestige), A Coruña, e outras comarcas de Galicia, como a nosa, reivindicando causas sociais e ambientais, como ven facendo desde 2010.

Animádevos a participar.

O Plan de Emerxencia do Concello de Ferrol e REGANOSA

Setembro 17, 2020

O Plan de Emerxencia Exterior, recentemente aprobado polo Concello de Ferrol, non contempla o risco da Planta de Gas de REGANOSA, e desestima as alegacións deste CCE ao respecto.

COMUNICADO DE PRENSA

O COMITÉ CIDADÁN DE EMERXENCIA (CCE) PARA A RIA DE FERROL RECHAZA A DESESTIMACIÓN DAS NOSAS ALEGACIÓNS PRESENTADAS AO PLAN DE EMERXENCIA EXTERIOR (PEMU), NO PLENO MUNICIPAL DO 27 DE AGOSTO DO CONCELLO DE FERROL.

REQUIRIMOS Á XUNTA DE GALICIA QUE NON HOMOLOGUE ESTE PEMU POR CONTER ERROS RELATIVOS Á NORMA BÁSICA DE PROTECCIÓN CIVIL S./ R.D. 407/1.992, AO CONSIDERALO COMO DE ÁMBITO INFERIOR E NON DE TIPO ESPECIAL- NON BÁSICO (POR RISCO QUÍMICO), QUE ENTENDEMOS É O QUE LLE CORRESPONDE.

 Ferrol, 15 de setembro de 2020. O 27 de agosto, a proposta de resolución e aprobación do Plan Municipal de Emerxencia do Concello de Ferrol (PEMU) foi levada ao Pleno municipal, onde foron desestimadas as nosas alegacións e, ao mesmo tempo, aprobado dito PEMU, despois de 12 anos de tramitación.

O CCE quere informar aos medios de comunicación e aos cidadáns do seguinte:

1º) Lamentamos que o goberno municipal de Ferrol non nos deu a oportunidade de explicar e aclarar nunha reunión as alegacións presentadas no prazo oportuno. O noso obxectivo era mellorar o PEMU e a seguridade dos cidadáns, así como evitar os erros normativos que observamos no PEMU.

2º) O PEMU, agora aprobado, preparouse ignorando (aínda que se cita no texto) a Directriz básica para o risco QUÍMICO, regulada polo R.D. 1196/2003 sobre Risco de accidentes graves con substancias perigosas. Os motivos para ter que continuar con esta Directiva básica son os seguintes:

  1. a) Porque o concello de Ferrol ten un establecemento (industria química) clasificado como “Establecemento de nivel superior Seveso”, segundo o R.D. 840/2015, antes do R.D. 1254/1999), pertencente á empresa MASOL IBERIA BIOFUEL, S.L.U. (que recentemente sufriu un accidente grave nas súas instalacións)
  2. b) Porque os veciños de Ferrol poderían verse afectados polas consecuencias de accidentes graves que poderían acontecer no complexo químico de Punta Promontoiro (Mugardos), pertencentes ás empresas REGANOSA e FORESTAL DEL ATLANTICO, tal e como recolle o artigo 6 do R.D. 840/2015. Segundo o artigo 6 do anterior R.D., “os concellos ou outras entidades locais colaborarán cos organismos competentes da comunidade autónoma, na elaboración dos Plans de Emerxencia Exterior que afecten o seu termo municipal, proporcionando a información necesaria. . . . . “
  3. c) Debido á navegación de grandes buques cisterna cargados con enormes cantidades de gas GNL pola canle de acceso á ría de Ferrol. Esta actividade parece non estar regulada polo R.D. 840/2015, pero no seu artigo 3.4, “Definicións”, aclara o que significa “establecemento” cuxos riscos están suxeitos ao R.D.

 “4. Establecemento: todo o sitio baixo o control dun industrial no que se atopan substancias perigosas nunha ou máis instalacións, incluídas infraestruturas ou actividades comúns ou relacionadas.”

 A actividade de navegación do petroleiro é esencial para o funcionamento da planta e as consecuencias de accidentes graves na navegación por erros, colisións, aterramentos, ataques, etc. afectarían a zonas específicas de Ferrol, segundo os estudos de riscos que consultamos.

Polo tanto, o PEMU do concello de Ferrol debería seguir as Directrices básicas dun tipo ESPECIAL – NON BÁSICO reguladas polo Real decreto 407/1992, que deben ser elaboradas e xestionadas pola Dirección Xeral de Protección Civil da XUNTA DE GALICIA., e non seguir o tipo coñecido como ÁMBITO INFERIOR como se fixo no PEMU de Ferrol.

3º) Denunciamos que o PEMU de Ferrol non inclúe o transporte perigoso por estradas do concello de camións cisterna cargados con GNL (R.D. 387/1996 sobre Risco de accidentes no transporte de mercadorías perigosas por estrada (TMP).

4º) O goberno de Ferrol ten a obriga, insistimos, de solicitar á Autoridade Portuaria de Ferrol unha copia do PEIA ou PIM para verificar que todos os escenarios de risco real que poderían rexistrar a navegación de transportistas de gas e outros buques que entran na ría, incluíronse nelas. Aínda que a responsabilidade de xestionar o porto corresponde á Autoridade Portuaria, o concello de Ferrol é a autoridade competente responsable da seguridade de todos os cidadáns.

5º) Reiteramos ao concello ferrolán que debería colaborar co Ministerio de Defensa na elaboración dun PLAN DE EMERXENCIA GLOBAL DA RIA segundo o requiriu ese ministerio, exposto nunha carta de 24 de outubro de 2001, enviada polo segundo xefe do Estado Maior da Mariña D. Angel Tafalla Balduz, como condición para aceptar a situación de Reganosa dentro da ría de Ferrol.

6º) Por último, queremos recordar ao Consello de Ferrol que a protección da saúde e da vida dos cidadáns é un dereito constitucional recollido no artigo 15 da Constitución española “Toda persoa ten dereito á vida e á integridade física e moral“. As escusas e o reparto de responsabilidades con outras administracións non valen cando, como dixemos antes, o alcalde dos municipios é a única autoridade competente encargada da seguridade dos cidadáns. Ninguén, absolutamente ninguén está por riba deste dereito constitucional, nin o alcalde, nin a Xunta de Galicia, nin a Autoridade Portuaria de Ferrol, nin o Ministerio de Defensa e moito menos os intereses económicos das empresas.