Posted tagged ‘Reganosa’

Nova denuncia do CCE polos incumprimentos de Seguridade en REGANOSA

Maio 28, 2020

A pesar das reiteradas denuncias que este CCE leva 20 anos facendo, as Administracións miran para outro lado. Eso sí de producirse a desgracia, habería un longo luto oficial, moitas bandeiras a media hasta e ata viría a Coroa a presidir o funeral.

O pasado 25 de maio o CCE denunciou por 6ª vez ante a Dirección Xeral da Mariña Mercante o incumprimento das Normas de Seguridade para gaseiros cargados con GNL na Ría de Ferrol.

Nesta ocasión, o 24 de maio, un quimiqueiro de 91 m. eslora e un gaseiro de 288 m, coincidiron no atraque e descarga , o primeiro en Forestal do Atlántico e o segundo en REGANOSA a una distanca de 120 m., cando a normativa de seguridade establece una distancia mínima de 300 m. entre ambos.

Incumplíuse tamén a presencia dun remolcador na inmediación do gaseiro, encendido e disposto, como é obrigado para tratar de prevenir unha emerxencia.

E convinte recordar  que, en caso de accidente, agravado por efecto dominó entre os dos buques próximas e as dúas Plantas, Forestal e REGANOSA, a poboación afectada nun radio de 2 Km (Mugardos, O Seixo, Ferrol) sería superior a 30.000 persoas.

PLANTA DE GAS : perigosa, ilegal, antieconómica e innecesaria… PECHE XÁ

Adxuntase o escrito de denuncia.

https://drive.google.com/file/d/19gDXfW0w9cCa8b04i5QPNyRhYzvgH36x/view?usp=sharing

 

Comunicado do CCE sobre a “Comisión de Expertos” COVID-19 do Goberno Galego.

Abril 20, 2020

Nota de Prensa do C.C.E

Ante o anuncio de que o Goberno Galego conformou unha “Comisión de Expertos” para asesorar sobre a recuperación económica e minimizar o impacto da crise do Covid-19, e de nomear ao Sr. Emilio Bruquetas Serantes Director Xeral de Reganosa para formar parte de dita Comisión, o Comité Cidadán de Emerxencia para la Ría de Ferrol ante este nomeamento desexa facer públicas as seguintes consideracións:

1º Reganosa é unha empresa ilegal que carece de autorización para o seu funcionamento despois de que o Tribunal Supremo ditara 5 sentencias en contra. Reganosa é unha empresa produto da corrupción política-financeira, supón unha ameaza ao conxunto da poboación que vive na contorna da ría de Ferrol.

2º É lamentable o oportunismo do Presidente Feijóo, que non dubida de utilizar a traxedia que supón a pandemia do Covid-19 e os danos resultantes para as persoas e  a actividade económica, para tentar branquear e lexitimar a Reganosa, unha empresa condenada pola Xustiza por cinco sentenzas do Tribunal Supremo, debido aos incumprimentos de Leis tan importantes como son as relacionadas co medio ambiente e a seguridade cidadá, entre outras. Rechazamos polo tanto, a presenza de Reganosa nesta comisión, pois non ten a lexitimidade legal nin social por estar xudicializada e porque intuímos que o interese de Reganosa, é o poder estar na mesa da toma de decisións para o reparto dos orzamentos que tanto o goberno central como a Unión Europea, están dispoñendo para a recuperación da economía das zonas afectadas pola pandemia.

3º Reganosa, ademais do perigo que supón para a poboación da Ría de Ferrol, ten unha actividade específica de regasificación de gas natural licuado (GNL), un combustible fósil que emite gases de efecto invernadoiro, como son o CO₂ e o metano, polo tanto tampouco pode formar parte da planificación dun futuro enerxético sostible dado que ao ser un combustible fósil non pode descarbonizarse.

4º Un dos incumprimentos de Reganosa refírese á Lei Seveso. Esta Lei é derivada dun accidente grave dunha planta petroquímica na rexión de Lombardia. Este accidente, xunto ao acontecido no Cámping de Les Alfaques de Tarragona, que ocasionaron a morte de centenares de persoas, sabemos agora que fundamentaron a inclusión na redacción da Constitución do “Estado de alarma”, que está evitando nestes momentos que a pandemia se cobre máis vidas, polo que é contraditorio que, precisamente nun estado de alarma, se confíe en quen non ten problema en vulnerar a Lei Seveso.

5º Reganosa ao non ser unha empresa xeradora de postos de traballo e con unha actividade con data de peche non pode encaixar nun plan de recuperación económica sinon todo o contrario xa que é unha empresa que lle costa aos contribuintes deceas de millons de euros ao ano por ser ineficiente e innecesaria, ademáis de ilegal, e que o único ben que lle pode facer a este ría e deixar de operar para a seguridade da xente, a xeración marisqueira da ría e aforros de millóns de euros das arcas públicas.

6º O peche de Reganosa por ser unha empresa ilegal, innecesaria e ineficiente, que vive das subvencións do sector, ao percibir cada ano do erario público decenas de millóns de euros (ten asegurado o 100 % da inversión inicial máis un plus para intereses financeiros), significaría unha posibilidade de recuperación para a nosa comarca, con novos proxectos que crearan máis emprego e trouxeran seguridade. A existencia de Reganosa non impediu ao longo destes anos, que a nosa comarca afondara nunha profunda crise que se vai sumar aos efectos da pandemia.  E por outro lado, resulta ofensivo que Reganosa, desde a súa situación de privilexio, sexa a responsable de organizar o rescate de outras empresas, que nunca vulneraron a lei, non están acusadas de facer parte dunha trama de corrupción e non teñen 5 sentenzas do Tribunal Supremo indicando a súa ilegalidade.

7º Se unha emerxencia como esta provocada polo Covid-19, deixou ao descuberto a debilidade do sistema sanitario para facerlle fronte en canto a escaseza de medios, un accidente en Reganosa tendo en conta o potencial de letalidade que supón os ducias de miles de m³ almacenados, equivalentes a 12 millóns de bombonas de butano; a proximidade dun complexo petroquímico, Forestal do Atlántico, e un estaleiro militar, xunto á concentración de aproximadamente 100.000 persoas que habitan a contorna da Ría, a emerxencia sanitaria diante dun accidente e un case inevitable efecto dominó, sería inabordable.

Ferrol, 19 de abril de 2020

O CCE denuncia graves incumplimentos de REGANOSA

Marzo 12, 2020

Una vez máis, o Comité Cidadán de Emerxencia, denuncia ante a Dirección Xeral da Mariña Mercante o incumplimento da normativa por parte de REGANOSA que incrementa a ameaza permanente contra a Vida das persoas na Ría de Ferrol.

O 29 de Febreiro o gaseiro “YAMAL SPIRIT” entróu na ría con 3 remolcadores – cando son 4 os legalmente establecidos – e forza do vento 6, (22 a 27 KN), cando o legal é menos de 20 KN.

O día 2 de marzo, durante a descarga do gaseiro, o quimiqueiro IMRIKLY navegóu a menos de 100 metros del, cando a normativa o prohíbe a menos de 300 metros.

Dirección General de la Marina Mercante.

C/ Ruiz de Alarcón, 28071 Madrid

Asunto: Nueva Denuncia por incumplimiento de las Normas de Seguridad para gaseros cargados con GNL en la Ría de Ferrol

Referencia 1.-. Escrito de esa Direccion General de fecha 2 diciembre de 2019, Nº registro 22360 del 04/12/2019.

Referencia 2.- Nuestro escrito de contestación del 23 diciembre de 2019

Manuel Ángel Rodriguez Carballeira, con DNI —–, con domicilio a efectos de notificaciones en ———– (A Coruña), en nombre y representación de la “ASOCIACIÓN CULTURAL FUCO BUXÁN” con el número de NIF ——, integrada en el COMITE CIUDADANO DE EMERGENCIA PARA LA RÍA DE FERROL, pone en conocimiento de esa Dirección General:

Luz Marina Torrente Lopez, con DNI ——- y domicilio a efectos de notificaciones en, ———- (A Coruña), en nombre y representación de la “PLATAFORMA DE VECIÑOS CRUCEIRO DE MEHA (MUGARDOS)” con el número de CIF —, integrada en el COMITE CIUDADANO DE EMERGENCIA PARA LA RÍA DE FERROL pone en conocimiento de esa Dirección General:

1.- Aún no se ha recibido contestación al escrito de la referencia 2, a pesar de haber transcurrido más de 2 meses y medio desde su envío.

2.- Como confirmación de la reiterada trasgresión que venimos denunciando de las Normas de Seguridad para la entrada, atraque, de atraque y salida de buques gaseros cargados, por parte de la Capitanía Marítima y la Autoridad Portuaria  de Ferrol-San Ciprian, le informamos lo siguiente:

3.- En fecha 29 de febrero de 2020, sobre las 18:22 inicia la maniobra de entrada al canal de entrada a la ría de Ferrol el LNG tanquer “YAMAL SPIRIT”, asistido por los remolcadores HOCHO, RAMON CASAS y el IBAIZABAL CINCO. En Anexo 1, Se adjunta pantalla de Marine Traficc. En ese momento, las condiciones de viento (según datos de Marine taficc para el gasero y los remolcadores en la zona) eran fuerza 6 (22 a 27 KN) y mar de fondo de 4 m. Las normas limitan la entrada para un límite de viento igual o inferior a 20 KN y olas de 4 m. Estarian sobrepasando el límite de viento.

4.- El YAMAL SPIRIT tiene 294 m de eslora. Según las normas “ Los buques de eslora comprendida entre 250 metros y 315 metros realizarán las maniobras de entrada y salida de la ría con cuatro remolcadores”. Han incumplido esta punto y más irresponsable ya que también estaban sobrepasando los límites de viento y en la frontera del de mar de fondo.

5.- Por si esto no fuera suficiente, al amanecer del día 2 de marzo, el quimiquero IMRIKLY se dirigía a la estación desgasificadora de Forestal del Atlántico, que tiene el muelle a continuación del de gaseros. En el transcurso de la maniobra navegó a menos de 100 m del costado de estribor del gasero YAMAL SPIRIT. En Anexo 2 se adjunta captura de Marine Trafic. En ella, teniendo en cuenta que la eslora del quimiquero es de tan solo 105 m, se puede concluir que navegó a unos 100 m de distancia del gasero. Esta maniobra está estrictamente prohibida por las normas de navegación de gaseros.

Para más riesgo, en ese momento había viento del Este de fuerza 5 a 6, que podría haber acercado el quimiquero al gasero, si coincide la racha con su paso por el costado.

6.- Las Normas de Seguridad para la entrada, atraque, de atraque y salida de buques gaseros se han desarrollado a partir del informe nº H3935 realizado por Marin-Delf Hydraulics del año 2003, Punto 7 Procedimientos náuticos, resumen y conclusiones. Se adjuntaron copias del informe en nuestro escrito de referencia 2.

Es evidente que este informe sigue siendo válido porque es el que la misma empresa Reganosa adjunta en agosto de 2019 al proyecto de construcción (Volumen 8 de 8), sometido a exposición pública en la Delegación del Gobierno, en el procedimiento de solicitud de nuevas autorizaciones (administrativa y de construcción).

En el punto 3.3 del informe del punto 1 se concreta la necesidad de una zona de seguridad durante la descarga de 300 m, en base a la distancia al Limite Inflamable Inferior, medido desde el lado del muelle.

7.- El punto 3.3 de este informe aclara, por si hubiera duda, que Adviértase también que el tráfico que se dirige a Forestal debe guardar esta distancia de seguridad. Y añade: “Debe advertirse que cuando el transporte de GNL esté descargando se deben dejar libres 300 metros hacia popa del barco, no se permite ningún buque en el muelle. Esto implica que mientras un gasero está descargando, no puede haber atracado ningún barco en el mismo muelle, que comparte con la empresa Forestal.

8.- Este mismo informe dice sobre el remolcador en espera: “La función del remolcador en espera es doble: primero, impedir que los buques que pasan colisionen con el buque de GNL y, segundo, asistir al el barco del muelle en caso de emergencia”. Si la primera función es impedir que los buques que pasen puedan chocar con el gasero, necesariamente debe estar en las cercanías y sin fondear, con la máquina en marcha. Dificilmente puede evitar esta posibilidad de choque si tiene que arrancar máquina (suponiendo que la tripulación está a bordo, disponible y de guardia con el radar durante las casi 12 horas de duración de la descarga), desamarrar y desplazarse desde el muelle de remolcadores (en Ferrol) hasta el muelle de Reganosa (a una distancia de 0,7 millas).

9.- La ausencia de este remolcador, que ya denunciábamos en nuestro escrito de referencia 2, es lo que permite que cualquier buque pueda acercarse a un gasero en descarga o carga, sin que nadie se lo impida. Como ha ocurrido en este caso. Estar atracado en el muelle de Ferrol, con motor parado y sin tripulación, no garantiza en modo alguno esta tarea.

10.-Conviene recordar que, en caso de accidente, agravado por efecto dominó entre los dos barcos próximos, la población afectada en un radio de 2000 m (Mugardos, Seijo, Ferrol) es superior a 30.000 personas.

Recientemente hemos vivido el caos generado por la varada de un quimiquero descargado en la ría de Ares. Varada quizá motivada por no haber solicitado a tiempo el auxilio de un remolcador cuando quedó sin propulsión en medio de una tormenta.

En caso de que un buque choque con un gasero cargado, dentro de la Ría de Ferrol, no queremos pensar el caos que se puede montar.

SOLICITO: Que esa Dirección General actúe contra estas actuaciones ilegales, ya que en caso de no hacerlo será tan responsable como los que intervienen directamente.

Ferrol a 9 de Marzo de 2020

 

ANEXO 1:  Pantalla y datos del Yamal Spirit

ANEXO 2:  Pantalla y datos del IMRIKLY

Nota de Prensa do CCE sobre o Xuizo a funcionarios da Xunta polo dragado da Ría de Ferrol

Outubro 25, 2019

NOTA DE PRENSA

Comezan a aflorar as tramas de corrupción que permitiron e permiten a existencia de Reganosa

Estes días celébrase en Compostela o xuízo contra altos funcionarios da Xunta de Galicia que no ano 2011, ocultaron un informe da propia administración, que dicía que o dragado da Ría de Ferrol  era “ambientalmente incompatible coa conservación dos hábitats e especies protexidas”.

A denuncia interposta pola asociación ecoloxista ADEGA, di que o informe técnico do Servizo de Conservación da Natureza que desaconsellaba a dragaxe nunha zona protexida da Ría de Ferrol foi “reiteradamente ocultado pola Xunta”.

A Fiscalía de Medio Ambiente denunciou o sucedido, iniciando unha investigación na que acusa a Carlos Muñoz, daquela xefe de Servizo de Conservación da Natureza da Coruña, e Rogelio Fernández Díaz, ex-subdirector xeral de Espazos Naturais e Biodiversidade, de falsificar documentos “co único obxectivo de xustificar ante a Fiscalía a non incorporación á Declaración de Impacto Ambiental do informe que debería ter emitido a Dirección Xeral da Natureza” e así poder levar a cabo a dragaxe.

Reganosa acumula un rosario de ilegalidades, corruptelas e tramas, mil veces denunciadas por este Comité. Todo coa colaboración necesaria dunha parte de políticos, institucións e prensa. Irregularidades e ilegalidades que mereceron cinco sentenzas do Tribunal Supremo.

Estes días, despois da 5ª sentenza do Tribunal Supremo; diante do xuízo, onde se xulga un presunto delito de ocultación e falsificación de documentación, onde se inclúe presións a funcionarios por parte de altos cargos da Xunta de Galicia; despois de térense presentado case 300 alegación de grupos políticos, asociacións e particulares, en contra da concesión de novos permisos, oímos voces da clase política e empresarial, apoiando a continuidade da Planta na Ría de Ferrol, e se verten na prensa calumnias contra este Comité.

Reganosa conseguiu até agora burlar a xustiza, porque para esta instalación as sentenzas non están para cumprirse. O tempo vai demostrando, tras máis de 20 anos de loita e denuncia, que Reganosa, ademais de ilegal e perigosa, é o maior caso de corrupción político-económica da historia recente do noso país, que comezou co pelotazo urbanístico do Grupo Tojeiro, embolsándose perto de 30 millóns coa recalificación e venda dos terreos.

Reganosa é tamén o exceso que pagamos na factura da luz e o gas (700 millóns de euros que levamos pagado pola súa baixa actividade). Agora que o sistema gasista, sinala a Reganosa como innecesaria, o Supremo como ilegal, e un sector da poboación coas súas organizacións ao frente a sinalan como perigosa, é o momento de paralizala e esixir responsabilidades a quen permitiu esta barbaridade.

Ferrol a 25 de outubro de 2019

GRAVE ACCIDENTE DE GAS EN ITALIA

Agosto 7, 2018

ENLACE A VÍDEO

Na tarde de onte, en Bolonia (Italia), produciuse un grave accidente, ocasionado pola explosión dun camión cisterna cargado con gas licuado do petróleo (GLP), cun balance provisional de 2 mortos, un desaparecido (o condutor do camión) e uns 70 feridos (50 deles con queimaduras graves e numerosos afectados por impacto de vidros).

O accidente produciuse na autovía A-14, ao chocar o camión con outro e ser alcanzado por detrás por un terceiro. A enorme deflagración produciu o derrube dun paso elevado, unha enorme focha na calzada, alcanzando as chamas aos diferentes automóbiles de ao redor e a moitos outros, de dous concesionarios inmediatos (FIAT e PEUGEOT), estacionados baixo a ponte, o que supuxo unha serie de explosións en cadea, afectando tamén a numerosos edificios da zona, cuxo estado se está avaliando.

Este CCE amáis de lamentar este accidente e condolerse das vítimas quere poñer de manifesto, como en cada ocasión que algo similar acontece, o perigo permanente da Planta de Gas de REGANOSA, no interior da nosa Ría, que de sofrir unha catástrofe multiplicaría de forma exponencial os efectos sinalados e tamén o risco que supón o continuo trasvase de gas, en camións cisterna, (7.000 no 2015) entre a Planta de Mugardos e máis de 140 lugares ao longo de Galicia, tráfico innecesario que se produce por ter pechado o gasoducto de Tui, para darlle algo de sentido a esta instalación innecesaria e defitaria.

PLANTA DE GAS : PECHE XÁ !