Posted tagged ‘Reganosa’

O CCE recurre ante o T.Supremo o acordo do Goberno eximindo a REGANOSA da Evaluación de Impacto Ambiental

Xullo 28, 2016

005.Complejo Petr Y Tanques Reganosa IMG_6891

O pasado día 26, a Asesoría Xurídica deste Comité Cidadán de Emerxencia presentou, ante o Tribunal Supremo, Recurso Contencioso Administrativo, contra o acordo do Goberno do PP que excluía a REGANOSA do trámite de Evaluación do Impacto Ambiental.

Solicítase a declaración de nulidade deste acordo e a paralización inmediata das actividades da Planta, como consecuencia das anteriores Sentenzas anulatorias da Autorización Admva. Previa, Autorización de Funcionamento e Plan de Emerxencia Exterior. 

A la Sala SUPLICO: tenga por interpuesto recurso contencioso administrativo contra el referido “Acuerdo del Consejo de Ministros de 27 de mayo de 2016, por el que se declaran excluidos del trámite de evaluación de impacto ambiental a los proyectos de la planta de recepción, almacenamiento y regasificación de gas natural licuado en Mugardos, A Coruña” en todo su contenido, y que una vez desarrollado el cauce procesal necesario, se procesa a:

Declarar la nulidad del Acuerdo del Consejo de Ministros recurrido y de todos aquellos actos que tenga causa en el Acuerdo declarado nulo, incluyendo cualesquiera autorizaciones que le hayan sido otorgadas a REGANOSA con base en el Acuerdo del Consejo de Ministros y, en consecuencia, sin haber superado la correspondiente evaluación ambiental, en la que se debe incluir en todo caso la alternativa 0, esto es la paralización inmediata de la planta como consecuencia de las Sentencias de 28 de marzo y de 25 de abril de 2016, que declararon nulas las autorizaciones previa y de construcción de la instalación de REGANOSA, y ordenar de manera inmediata y expresa la paralización de la actividad en la planta de regasificación.

Es Justicia que pido en Madrid, a 26 de julio de 2016.”

VER O TEXTO COMPLETO DA DEMANDA

Advertisements

Nova Sentenza do Supremo contra REGANOSA

Abril 28, 2016

Sentecia 889.2016

Unha vez máis o Tribunal Supremo ven a dar a razón ao Comité Cidadán de Emerxencia para a Ría de Ferrol, na súa defensa da legalidade, da Ría e da Vida.

Outra nova Sentenza, a 889/2016 do 25 ppdo. declara a NULIDADE da Autorización de Instalación da Planta de Gas de REGANOSA en Mugardos.

TEXTO COMPLETO DA SENTENZA

En breve o CCE fara público o seu analise desta resolución.

Hai 15 anos, agora e sempre: PLANTA DE GAS, PECHE XÁ !

REGANOSA YA LLEVA DOS

Abril 24, 2016

logodiarioferrol

 

Enrique Barrera | La comuna 24 Abril 2016

2012123104295425198Reganosa ha recibido en pocas semanas dos sentencias demoledoras del Tribunal Supremo. En vez de ser una empresa modelo ha sido un modelo de empresa que hace negocios basándose en amistades políticas de alto nivel, en este caso con un presidente de la Xunta ya fallecido, para saltarse a la torera la legislación nacional, la directiva comunitaria Seveso II, e iniciar las obras sin los preceptivos permisos, convencida de que la lentitud de la justicia dejará sin efecto cualquier sentencia ante un hecho consumado.
Reganosa, ilegal y peligrosa, contamina nuestra ría, apenas crea empleo, destruye puestos de trabajo en el marisqueo, tiene pérdidas compensadas con un curioso sistema de caja única de las regasificadoras españolas, está a 1.200 metros de una base naval de la OTAN y es un peligro para la vida de los vecinos de Mugardos y de buena parte de los de Ferrol. ¡Ahí queda eso, señores¡ .

Fotos e Audios da Roda de Prensa 13.04.2016

Abril 13, 2016

O Comité Cidadán de Emerxencia fixo hoxe 13 de abril, no Salón de actos do Ateneo Ferrolán, ante os Medios de Comunicación e a cidadanía, unha extensa valoración da Sentenza do Tribunal Supremo que declara de xeito irrevocable a nulidade da Autorización Previa de Instalación da Planta de Gas de REGANOSA.

Participaron: o Alcalde de Ferrol, Jorge Suárez, a Asesora Xurídica do CCE Patricia Gabeiras, o Coordinador Manuel Rodríguez Carballeira, a Presidenta da A. VV. “O Cruceiro” de Mehá, e os membros do CCE Francisca Portela e Carlos Álvarez, que reafirmaron a ilegalidade desta Planta, perigosa, innecesaria e antieconómica.

Álbum fotográfico

Audio da Roda de Prensa

Audio do Coloquio

O Supremo declara ilegal a Planta do Musel

Marzo 4, 2016

regasificadora_web

O Tribunal Supremo acaba de declarar ilegal – como a Reganosa – a localización da Planta de Gas do Musel (Xixón), por estar situada – como Reganosa – a menos de 2.000 metros de núcleos de poboación, incumprindo por tanto o RAMINP (Regulamento de Actividades Molestas Insalubres Nocivas e Perigosas), normativa vixente no momento do inicio do Expediente de Construción.
A denuncia foi promovida polos Verdes de Asturias/EQUO en 2009 e tivo sentenza favorable do Tribunal Superior de Xustiza de Madrid que foi recorrida polo Ministerio de Industria e ENAGÁS pero que agora ratifica o Supremo.
Construída por ENAGAS cun investimento de 382 millóns de euros nunca entrou en servizo, nin hai perspectivas, por non considerala necesaria o Sistema Gasístico.
A pesar diso leva percibidos desde 2012, 125 millóns dos fondos públicos cos que o sistema (a través das peaxes do gas que pagan os consumidores) retribuye á planta asturiana os seus custos financeiros e os do seu mantemento.
Outro disparate e outro fraude como o de REGANOSA, tamén ilegal, tamén perigosa (con distancias aínda máis reducidas á poboación e o risco engadido do tráfico de gaseiros na ría) e tamén innecesaria e tamén un gravame para o recibo dos consumidores polas retribucións do sistema gasístico.

O QUE DI ESTA SENTENZA:
«resulta aplicable en todos aqueles casos nos que o procedemento de autorización desta clase de instalacións iniciouse antes da entrada en vigor dunha Lei autonómica que excluíse a súa aplicación no territorio de que se trate, aínda que a resolución de autorización e declaración de utilidade pública produciuse xa baixo a vixencia desa Lei, o que concorre neste suposto, primeiro coa autorización administrativa previa de 2008 e logo, coa definitiva, de 2010».

REGANOSA iniciou o trámite ou solicitude para construír unha regasificadora na ría de FERROL en marzo de 1.999. O RAMINP derógase en Galicia o 2007 ¡8 anos despois !

Por tanto, o mesmo Tribunal e a mesma Sala, emitiu no caso de Reganosa unha sentenza distinta, desestimando o que agora admite no caso de Xixón, a pesar da maior diferenza temporal e da maior gravidade e proximidade a poboación da Planta de Mugardos.
Cuestión que pode considerar o Tribunal nas próximas sentenzas pendentes de emitir, relativas á Autorización Administrativa Previa e á Autorización de Construción. Sería de Xustiza.

Parabéns a cidadanía de Xixón e
¡PLANTA DE GAS FÓRA DA RÍA !

Planta Ferrol xIXON.mAPA Xregasificadora-gijon_xoptimizadax--575x323

http://www.elcomercio.es/economia/201603/01/tribunal-supremo-anula-regasificadora-20160301210237.html

http://www.lne.es/gijon/2016/03/02/tribunal-supremo-ratifica-sentencia-declaro/1890902.html

http://cincodias.com/cincodias/2016/03/02/empresas/1456941027_704386.html

http://www.partidoequo.es/conseguido-el-tribunal-supremo-confirma-que-la-regasificadora-de-el-musel-es-ilegal

AGEe pregunta sobre REGANOSA na Comisión Europea

Setembro 28, 2015

20150630114236-bruselas

NOTA DE PRENSA 25.09.2015
PREGUNTA DE AGEe Á COMISIÓN EUROPEA

*Cuestionamos o financiamento público europeo da planta de Reganosa en Ferrol*
*Alternativa Galega de Esquerda en Europa vén de rexistrar una pregunta parlamentaria dirixida á Comisión Europea
*Unha explosión en Reganosa superaría en 85.000 veces a potencia da explosión máis forte rexistrada en Tianjin no mes de agosto
Bruxelas, 25 Setembro 2015. O pasado mes de agosto producíronse na área portuaria da cidade china de Tianjin dúas grandes explosións que tiveron como consecuencia o falecemento de 50 persoas e 700 feridas/os.

Como sinala o Comité Cidadán de Emerxencia para a Ría de Ferrol <https://cociudem.wordpress.com/&gt;, este feito deberíanos facer reflexionar sobre os riscos <https://cociudem.wordpress.com/2015/08/26/explosion/&gt; derivados da planta de gas que Reganosa ten instalada en Ferrolterra, unha instalación que, ademais, foi declarada ilegal polo Tribunal Supremo <https://docs.google.com/file/d/0B5Gwc-gBZgsuTVMzem82LVlQMzg/edit?pli=1&gt; no ano 2012.

No día de onte, a eurodeputada de Alternativa Galega de Esquerda en Europa (AGEe), Lídia Senra, rexistrou unha pregunta parlamentaria dirixida á Comisión Europea poñéndoa en coñecemento da indignantemente neglixente ubicación desta planta, -localizada a menos de 200m do centro urbano de Meha, a 800m do arsenal militar, a 900m do núcleo de Mugardos, e xunto ao complexo petroquímico de Forestal do Atlántico-. Unha instalación que actualmente almacena perto de 300.000m³ de combustíbel e produtos químicos, “superando en 85.000 veces a
potencia da explosión máis forte das acontecidas en Tianjin”.
Malia esta obxectiva perigosidade para a poboación, que en numerosas ocasións ten visibilizado a súa oposición a Reganosa, nomeadamente tentando impedir a entrada de gaseiros na ría, *”estase promovendo a súa ampliación
co apoio do Goberno da Xunta”*, denuncia Senra diante da Comisión.
Dado que parte desta ampliación sería realizada con financiamento europeo, a eurodeputada galega solicitou saber se a Comisión é coñecedora de que estaría “financiando e lexitimando” as actividades de buques
transportadores de Gas Natural Liquado (GNL) na Ría, “aumentando as operacións con GNL na Ría e da actividade dunha fábrica de gas que ameaza a poboación da comarca de Ferrolterra”.
“Dende Alternativa Galega de Esquerda témolo claro: PLANTA DE GAS, FÓRA DA RÍA!”, sentenciou Senra, “e dende os espazos políticos onde estamos presentes faremos todo o que estea nas nosas mans para denunciar a grave
ameaza baixo a que vive a cidadanía de Ferrolterra, así como a connivencia política que permite que, malia ter sido declarada ilegal no ano 2012, non só se estea barallando a súa ampliación, se non que para poñer inda en máis
risco as nosas vidas, van gastar orzamento público. Resulta perverso que, nunha situación de emerxencia social como a que estamos a vivir, a Xunta prefira gastar cartos en reforzar unha industria lesiva para o medioambiente e perigosa para a cidadanía, en lugar de afrontar as necesidades que están abafando á poboación, unha situación da que a comarca de Ferrolterra, lamentábelmente, é claro exemplo.”

[1] Adxunta
*Lídia Senra*, eurodeputada de *Alternativa Galega de Esquerda en Europa *(AGEe), integrada no *Grupo Confederal da Esquerda Unitaria Europea/Esquerda Verde Nórdica* (GUE/NGL)

*Tlf: 609 845 861 <609%20845%20861>, lidia.senra@europarl.europa.eu <lidia.senra@europarl.europa.eu> *

*http://ageuropa.gal/ <http://ageuropa.gal/>*

*https://www.facebook.com/LidiaSenraRodriguez
<https://www.facebook.com/LidiaSenraRodriguez>*

Iniciativas de AGE respecto a REGANOSA no Parlamento de Galicia

Setembro 9, 2015

Parlamento

Hoxe ás 12h na sala da Galeria Sargadelos tivo lugar unha Rolda de prensa na que participaron Yolanda Díaz (Deputada AGE), o Alcalde de Ferrol ,Jorge Suarez asi como membros do Comité Cidadán de Emerxencia (Manuel Rguez. Carballeira – Luz Marina Torrente – Carlos Alvarez) para dar a coñecer as iniciativas que o Grupo parlamentar de AGE presentóu diante do Parlamento de Galicia, sobre a planta de gas de Reganosa, despois da explosión do almacen de productos químicos na cidade portuaria china de Tianjin que causou unha traxedia.
Engádense os documentos das presuntas e interpelación
Pregunta en Pleno
Pregunta en Comisión
Interpelación